Tulevaisuustyö

Kestävää ja merkityksellistä seurakuntatyötä myös tulevaisuudessa 

Tampereen hiippakunnassa on käynnistetty tulevaisuustyö osana kapitulin toimintaa. Tulevaisuustyöllä rakennetaan kestävää tulevaisuutta toimintaympäristön muuttuessa. Näin pyritään turvaamaan hyvä seurakuntatyö ja hyvinvoiva, riittävä ja osaava henkilöstö koko hiippakunnan alueella.

Tulevaisuustyön painopisteenä lähivuosina on tukea seurakuntien uusiutumis- ja toimintakykyä sekä taloudellisesti ja toiminnallisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän elämän rakentumista hiippakunnan alueella.

Tulevaisuustyö käynnistyi lääninrovastien, pappisasessorien, seurakuntien viranhaltijajohdon ja kapitulin yhteisellä tulevaisuustyöskentelyllä.  Tulevaisuustyötä ja -ajattelua jatketaan nyt seurakunnista kootuissa viidessä tulevaisuustyöryhmässä eri teemoista, joita ovat hautaus, henkilöstö, kiinteistö, talous, toiminta. Ryhmien tehtävänä on muun muassa jakaa osaamista ja ajatuksia, tutkia yhteistyön ja yhteisen tekemisen mahdollisuuksia, pohtia ja laatia etenemisaskelia ja mahdollisia toimenpide-ehdotuksia erilaisia vaihtoehtoja ajatellen.

Työryhmiä suunnitellessa pidettiin tärkeänä avoimuutta ja kattavuutta. Tavoitteeksi asetettiin, että jokaisesta seurakunnasta olisi edustaja, työntekijä tai luottamushenkilö, vähintään yhdessä työryhmässä. Seurakunnista pyydettiin kustakin kolme ehdokasta ja työryhmät koottiin näiden pohjalta. Työryhmät toimivat noin vuoden ajan. Jatkosta sovitaan erikseen.

Osana tulevaisuustyötä järjestetään myös erilaisia verkostotapaamisia ja foorumeita.

Lue myös: Tarjolla tulevaisuustyötä | Tampereen hiippakunta

Työryhmät

Hautaus

Eelis Mäkipää (lh) – Hämeenkyrö

Elsi Pirinen – Sääksmäki

Jyrki Lehtonen – Tampere yhtymä

Juha Itkonen – Messukylä

Petri Solja (lh) – Tampere yht.

Mia Mehtälä – Ylöjärvi

Lääninrovasti Jari Kemppainen

Henkilöstö

Erja Pentti (lh) – Akaa

Pekka Riikonen – Janakkala

Samu Turunen – Kihniö

Arja Lähdekorpi – Lempäälä

Antti Ala-Heikkilä (lh) – Nokia

Eija Mukari – Tampere yhtymä

Petri Ranta – Tuomiokirkkoseurakunta

Lääninrovasti Sirpa Viherä

Kiinteistö

Arttu Salminen – Forssa

Riitta Hietanen (lh) – Hämeenl.yht.

Timo Vettenranta – Ikaalinen

Heikki Päätalo – Tampere yhtymä

Tero Matilainen – Harju

Jani Luopajärvi (lh) – Vesilahti

Mika Piittala – kapituli

Lääninrovasti Ulla Ruusukallio

Talous

Tia Kymäläinen – Hattula

Liisa Ilvesluoto – Loppi

Taina Tuohimaa – Nokia

Joonas Tolvanen – Riihimäki

Birgitta Bragge – Tampere yhtymä

Katja Karintaus – Tampere

Mika Piittala – kapituli

Lääninrovasti Olli-Pekka Silfverhuth

Toiminta

Henna Heikkilä (lh) – Hämeenl.yht.

Hanna-Leena Niemelä – Hämeenl.yht.

Tuomo Törmänen – Pirkkala

Mari Pääkkönen – Ruovesi

Timo Tavast – Tampere yhtymä

Kaija Karvala – Eteläinen

Lääninrovasti Esa Löytömäki