Ohjaustilanne

Tukea työhön ja johtamiseen

Ohjaustilanne, ihmisiä istuu ringissä

Monenlaisia mahdollisuuksia oppimiseen

Tampereen hiippakunta tarjoaa seurakuntien työntekijöille, johdolle, tiimeille ja työyhteisöille monenlaisia mahdollisuuksia kehittää itseään ja tutkia omaa työtään. Painopiste työn kehittämisessä on ohjaus- ja konsultointipalveluissa. Hiippakunta myös järjestää tehtäviin tai johonkin teemaan liittyviä tapaamisia pitkin vuotta. Niistä löytyy tietoa evl.fi/plus-sivustolta ja kalenteristamme.

 

 

 

Konsultointi

Tiimien ja työyhteisöjen konsultointi

Työyhteisön yhdessä oppimista ja sisäistä muutosta edesauttaa ulkopuolinen työyhteisökonsultti. Hän on työyhteisön oman oppimisen ja työskentelyn ohjaaja. Työyhteisökonsultin ohjauksessa tapahtuvaan työskentelyyn osallistuu sopimuksen mukaan seurakunnan henkilöstö ja mahdollisesti luottamushenkilöt. Lue lisää konsultoinnista…

Piispantarkastusprosessin konsultointi

Jokaiseen piispantarkastukseen kuuluu oma konsultaatioprosessinsa. Se on pysähtymistä konsultin ohjauksessa tutkimaan, missä seurakuntana juuri nyt olemme. Lisää tietoa piispantarkastuksesta ja siihen liittyvästä konsultaatiosta löydät tämän linkin kautta.

 

Hiippakunnan konsultit

Kiviä ja lappuja lattialla

Työnohjaus ja mentorointi

Työnohjaus

Työnohjaus on osoittautunut hedelmälliseksi erityisesti työtehtävien muutosten yhteydessä, pitkään virassa olleen hakiessa uusia virikkeitä työhönsä tai yleensä, kun herää halu kehittää omaa työtä tai itseään työntekijänä. Työnohjaus on tarkoitettu kaikkia seurakunnan työntekijöitä varten. Lue lisää työnohjauksesta…

Mentorointi

Työnohjauksen rinnalle on kasvamassa mentorointi, jossa suuntaudutaan oman työn kehittämiseen ja tulevaisuuteen. Mentoroinnilla on paljon annettavaa esimerkiksi työuran ja uusien työtehtävien alku vaiheessa sekä kehittämishankkeiden ja työssä oppimisen tukena. Lue lisää mentoroinnista…

 

Mentorit Hae työnohjaukseen

Ohjaustilanne

Hengellinen ohjaus

Hengellinen ohjaus on kokonaisvaltaista oman hengellisen matkan tarkastelua ohjaajan kanssa, kaksin tai ryhmässä. Ohjaaja auttaa ohjattavaa pysähtymään kohdakkain itsensä kanssa, kuuntelemaan Jumalan puhuttelua oman elämänsä ja työnsä keskellä ja vastaamaan tähän puhutteluun. Lue lisää hengellisestä ohjauksesta…

Hengelliset ohjaajat

Yksityiskohta ikonista Kristus Kaikkivaltias - Kristus Pantokrator 2012 Ikonimaalari Vesa Fabrin.

Johtaminen

Johtamisen valmennuspolku on Tampereen hiippakunnan ja Kirkon koulutuskeskuksen järjestämistä osioista koostuva työssäoppimisen valmennusohjelma kaikille johtamistehtävissä toimiville. Valmennuspolku rakentuu osista, jotka mahdollistavat oppimisen johtamistyön eri vaiheissa. Lue lisää johtamisen valmennuspolusta…

Tampereen hiippakunnan kehityskeskustelulomake

Tampereen hiippakunta on luonut omaan käyttöönsä kehityskeskustelusovelluksen, joka on nyt tarjolla käytettäväksi kaikissa hiippakunnan seurakunnissa. Sovellus on verkkopohjainen, yksinkertainen sekä ilmainen. Käyttöä varten ei tarvita rekisteröitymistä tai salasanoja, vaan sovellus on valmis käytettäväksi.

Vastaa kysymyksiin ja paina lopuksi lähetä. Saat tämän jälkeen – yhdessä esimiehesi kanssa – sähköpostilla pohjan kehityskeskustelua varten. Tähän lähetettävään pohjaan on ryhmitelty antamasi vastaukset sekä jätetty tilaa yhteiselle pohdinnalle. Kehityskeskustelun vastaukset tulevat vain sinun ja esimiehesi tietoon.

Lomakkeeseen pääset oheisen linkin kautta:

Tampereen hiippakunnan kehityskeskustelulomake

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä lomakkeesta tai seurakuntasi haluaa aloittaa sovelluksen käytön, ota yhteyttä: mikko.sulander@evl.fi

 

Johtamiskoulutus evl.fi/plus Johtamiskoulutus hpk

Uusi johtamispolku

Koulutus

Koulutus on vain yksi mutta keskeinen keino henkilöstön kehittämisessä. Suurimman osan työntekijöille järjestettävistä koulutuspalveluista tarjoavat Kirkon koulutuskeskus sekä monet kirkon alan järjestöt.  Hiippakunnan koulutuksista löytyy tietoa niin hiippakunnan kalenterista ja evl.fi/plus-sivustolta.

Lue lisää koulutuksesta…

Ilmoittautumisten peruutusehdot Pastoraalitutkinto

Ohjaustilanne