Ohjaustilanne

Tukea työhön ja johtamiseen

Ohjaustilanne, ihmisiä istuu ringissä

Monenlaisia mahdollisuuksia oppimiseen

Tampereen hiippakunta tarjoaa seurakuntien työntekijöille, johdolle, tiimeille ja työyhteisöille monenlaisia mahdollisuuksia kehittää itseään ja tutkia omaa työtään. Painopiste työn kehittämisessä on ohjaus- ja konsultointipalveluissa. Hiippakunta myös järjestää tehtäviin tai johonkin teemaan liittyviä tapaamisia pitkin vuotta. Niistä löytyy tietoa

 

 

Konsultointi

Työyhteisön yhdessä oppimista ja sisäistä muutosta edesauttaa ulkopuolinen työyhteisökonsultti. Hän on työyhteisön oman oppimisen ja työskentelyn ohjaaja. Työyhteisökonsultin ohjauksessa tapahtuvaan työskentelyyn osallistuu sopimuksen mukaan seurakunnan henkilöstö ja mahdollisesti luottamushenkilöt.

Jokaiseen piispantarkastukseen kuuluu oma konsultaatioprosessinsa. Se on pysähtymistä konsultin ohjauksessa tutkimaan, missä seurakuntana juuri nyt olemme. Lisää tietoa piispantarkastuksesta ja siihen liittyvästä konsultaatiosta löydät

 

Hiippakunnan konsultit

Kiviä ja lappuja lattialla

Työnohjaus ja mentorointi

Työnohjaus on osoittautunut hedelmälliseksi erityisesti työtehtävien muutosten yhteydessä, pitkään virassa olleen hakiessa uusia virikkeitä työhönsä tai yleensä, kun herää halu kehittää omaa työtä tai itseään työntekijänä. Työnohjaus on tarkoitettu kaikkia seurakunnan työntekijöitä varten.

Työnohjauksen rinnalle on kasvamassa mentorointi, jossa suuntaudutaan oman työn kehittämiseen ja tulevaisuuteen. Mentoroinnilla on paljon annettavaa esimerkiksi työuran ja uusien työtehtävien alku vaiheessa sekä kehittämishankkeiden ja työssä oppimisen tukena. Mentorina voi toimia kuka tahansa työntekijä, jota mentorin tehtävään toinen kollega kutsuu ja jolla on riittävästi vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja. Mentori on ohjattavaansa varten vaikka jakaisikin omasta työkokemuksestaan.

Mentorit Hae työnohjaukseen

Ohjaustilanne

Hengellinen ohjaus

Hengellinen ohjaus on kokonaisvaltaista oman hengellisen matkan tarkastelua ohjaajan kanssa, kaksin tai ryhmässä. Ohjaaja auttaa ohjattavaa pysähtymään kohdakkain itsensä kanssa, kuuntelemaan Jumalan puhuttelua oman elämänsä ja työnsä keskellä ja vastaamaan tähän puhutteluun.

Hengelliset ohjaajat

Yksityiskohta ikonista Kristus Kaikkivaltias - Kristus Pantokrator 2012 Ikonimaalari Vesa Fabrin.

Tukea ja koulutusta johtajalle

Tampereen hiippakunta järjestää vuosittain erilaisia johtamiseen liittyviä kokouksia, foorumeita ja verkostotapaamisia.

Johtamispolullaan eri kohdissa oleville johtajille ja esimiehille järjestetään erillisiä HAPPI-päiviä. Uuden johtajan päivän aikana käydään läpi tehtävän sisältöä, kasvutavoitteita ja keskustellaan oman esimiehen kanssa tavoitteista. HEKS-päivä(t) järjestetään mahdollisuuksien mukaan seurakunnassa.

Myös työnohjaus on keino kehittää omaa johtajuutta tai työtiimiä. Johtamiseen voi hakea tukea myös mentoroinnista. Mentori, joka on itse jo kokenut esimies, antaa tukea ja kannustaa kysyen ja kuunnellen. Mentorointi jatkuu tarvittaessa useamman vuoden ajan.

Lisätietoja hiippakuntadekaani Terhi Törmä, terhi.torma@evl.fi

Tampereen hiippakunnan kehityskeskustelulomake

Tampereen hiippakunta on luonut omaan käyttöönsä kehityskeskustelusovelluksen, joka on nyt tarjolla käytettäväksi kaikissa hiippakunnan seurakunnissa. Sovellus on verkkopohjainen, yksinkertainen sekä ilmainen. Käyttöä varten ei tarvita rekisteröitymistä tai salasanoja, vaan sovellus on valmis käytettäväksi.

Vastaa kysymyksiin ja paina lopuksi lähetä. Saat tämän jälkeen – yhdessä esimiehesi kanssa – sähköpostilla pohjan kehityskeskustelua varten. Tähän lähetettävään pohjaan on ryhmitelty antamasi vastaukset sekä jätetty tilaa yhteiselle pohdinnalle. Kehityskeskustelun vastaukset tulevat vain sinun ja esimiehesi tietoon.

Lomakkeeseen pääset oheisen linkin kautta:

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä lomakkeesta tai seurakuntasi haluaa aloittaa sovelluksen käytön, ota yhteyttä: mikko.sulander@evl.fi

 

Johtamiskoulutus evl.fi/plus Johtamiskoulutus hpk

Resilienssityökalu

Resilienssityökalu on Tampereen hiippakunnan ja Verven yhdessä rakentama työskentely ja työkalu, jolla työyhteisö tai tiimi voi tutkia omaa resilienssiään eli toipumiskykyään.

 

Lue lisää resilienssityökalusta

Koulutus

Koulutus on vain yksi mutta keskeinen keino henkilöstön kehittämisessä. Suurimman osan työntekijöille järjestettävistä koulutuspalveluista tarjoavat

sekä monet kirkon alan järjestöt.  Hiippakunnan koulutuksista löytyy tietoa

Koulutussuunnittelu

Koulutussuunnittelu ja siihen liittyvä osaamiskartoitus on tärkeä osa seurakunnan strategista johtamista. Kun seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu asettaa selkeitä painopisteitä ja tavoitteita, on syytä henkilöstön kehittämistarpeet kytkeä näihin.

Kirkon evl.fi/plus-sivustolta löytyy laaja valikoima keinoja, joiden avulla henkilöstön osaamisesta pidetään suunnitelmallisesti huolta.

Koulutusavustukset

Koulutusavustuksilla tuetaan kaikkia kirkon henkilöstöryhmiä.

Pastoraalitutkinto

Pastoraalitutkinnon tavoitteena on, että pappi tai lehtori syventää teologista tietämystään ja osaa soveltaa sitä kirkon työssä.

Ensimmäiset askeleet pastoraalitutkinnon suorittamisessa

Ordinaatiovalmennus ja siihen liittyvä perehdyttäminen seurakunnassa muodostavat yhdessä ensimmäisen kokonaisuuden pastoraalitutkinnosta. Perehdytyksestä laaditaan raportti, joka toimitetaan yhdessä perehdytystodistuksen kanssa tuomiokapituliin: hannu.laukkonen@evl.fi. Valitse alla olevista täytettäväksi joko tulostettava tai sähköinen todistus.

Pastoraalitutkinnon suorittamista edeltää henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen. Tutustu

jo etukäteen ja varaa keskusteluaika hiippakuntadekaanin kanssa: terhi.torma@evl.fi Pastoraalitutkinnon suunnitelma muotoutuu tässä keskustelussa. Ensisijainen toteutustapa kaikilla kursseilla on lähitoteutus.

Tutkinnon suorittamista kannattaa jaksottaa realistisella tavalla niin, ettei yhteen vuoteen tule liikaa kursseja. Työssä itsessään tapahtuu ensimmäisinä vuosina – ja toivottavasti myös sen jälkeen – paljon oppimista, jonka reflektointi on tärkeää. On hyvä, jos kaikelle tälle on riittävästi väljyyttä työn kokonaisuudessa. Itsensä kuulostelu on osa työhyvinvointitaitoja.

Ylempi pastoraalitutkinto

Ylempi pastoraalitutkinto (80 op) on tarkoitettu papeille, joita kiinnostaa teologisen ammattitaidon syventäminen ja vaativat johtamistehtävät kirkossa.

Ilmoittautumisten peruutusehdot

Ohjaustilanne