alttarikaide, jolle laskettu kasukoita

Kirkkoon töihin

Ihmisiä rivissä

Kirkossa tehdään monenlaista työtä

Hengellisen työn lisäksi seurakunnissa työskentelee esimerkiksi talouden, hallinnon, viestinnän ja kiinteistöhuollon ammattilaisia. Tuomiokapitulit hoitavat pappien ja diakonien työllistymiseen liittyviä asioita.

Kirkko tarjoaa työntekijöilleen sisällöltään merkityksellisiä ja motivoivia työtehtäviä sekä monipuolista ammatillista osaamista tukevaa koulutusta.

Henkilöstössä tapahtuvien muutosten vuoksi uusia tekijöitä rekrytoidaan jatkuvasti. Katso, löytyisikö sinunkin tuleva työpaikkasi Tampereen hiippakunnan alueelta.

Avoimet työpaikat hiippakunnissa Kaikki avoimet työpaikat kirkossa

Työssäoppiminen seurakunnassa

Se tapa, jolla otamme opiskelijat vastaan seurakunnissa, vaikuttaa tulevaisuuteen. Rohkaiseva kokemus harjoittelusta ja työssäoppimisjaksosta seurakunnassa on opiskelijalle usein tärkein kannustin matkalla kirkon työhön. Opiskelijan ohjaaminen on ammatillisesti haastava tehtävä sekä ohjaajalle että koko työyhteisölle.

KiTOS-seminaarit Opiskelijalle

Pöytä, jolla kahvikuppeja

Uusien työntekijöiden valmennus (UTV)

Tampereen hiippakunnan Uusien työntekijöiden valmennukseen (UTV) kutsutaan kaikkia kirkon tehtävissä ensimmäistä kertaa aloittavia työntekijöitä. Kirkon työssä aloittavilla/aloittaneilla tarkoitetaan heitä, joille kirkko ja seurakunta on työpaikkana uusi. Valmennus järjestetään yhdessä pappisvirkaan ja diakonian virkaan vihittäville sekä kaikille kirkon työssä aloittaville.

Tampereen hiippakunnassa on vuosittain kaksi Uusien työntekijöiden valmennusta, keväällä ja syksyllä. Tulevien valmennusten ajankohdat löydät alta painikkeen kautta.

Valmennus huipentuu yhteiseen messuun Tampereen tuomiokirkossa, jossa piispa myös vihkii diakonian virkaan ja pappisvirkaan. Messun jälkeen Piispantalossa juhlitaan kaikkia kirkon työhön kutsuttuja. Valmennus on maksuton.

Ohjeita vihkimykseen hakeutuville Seuraavat valmennukset

Vihityt keväällä 2020 piispan kanssa yhteiskuvassa Tuomiokirkon pihassa.
Alattarikaiteelle laskettuja papin kasukoita

Pappis- tai diakonian virkaan vihkimys

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykseen osallistuminen edellyttää vokaatiota eli kutsua papin tai diakonian virkaan ja piispalle osoitettua kirjallista anomusta.

Ohjeet pappisvirkaan ja diakonian virkaan hakeutumisesta sekä pappisvihkimysanomuksesta löydät alla olevan Aineistoja -painikkeen kautta.

Tampereen hiippakunnassa ordinaatiovalmennus pappis- ja diakonian virkaan järjestetään osana Uusien työntekijöiden valmennusta, johon osallistuvat kaikki kirkon työssä uusina aloittavat/hiljattain aloittaneet työntekijät. Valmennuksessa osallistuja vahvistaa käsitystään kirkon olemuksesta ja sen hengellisestä perustehtävästä, jäsentää ammattinsa kirkon työn kokonaisuuteen ja hahmottaa hengellisen elämän hoitamisen osana kirkon työntekijän ammatti-identiteettiä.

Ordinaatioita järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Aineistoja ja ohjeita

Viranhoitomääräyksellä täytettävä papinvirka

Seurakuntapastorin virka tai papin viran sijaisuus täytetään tuomiokapitulin antamalla viranhoitomääräyksellä. Voit ilmoittautua työnhakijaksi Tampereen hiippakuntaan jättämällä avoimen hakemuksen KirkkoHR -rekrytointijärjestelmään. Avoin hakemus on voimassa yhden vuoden.

Kirkon rekrytointisivulla tai muualla haettavaksi julistettuja papin viran sijaisuuksia ja seurakuntapastorin virkoja tulee hakea erikseen.

Kirkon rekrytointisivu Avoin hakemus/KirkkoHR