Puheenjohtajan nuija

Hallinto ja päätöksenteko

Hiippakunnan hallinto

Hiippakunta on rovastikuntiin jaettu kirkollinen hallintoalue, jota johtavat piispa, tuomiokapituli ja vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuva hiippakuntavaltuusto.

 

 

Piispa Matti Repo Kirkon päätöksenteko evl.fi/plus-palvelussa

Hiippakunnan kartta

Tuomiokapituli

Tuomiokapitulin tehtävänä on hoitaa hiippakunnan kirkollista hallintoa ja toimintaa. Se ratkaisee sille määrätyt hallintoasiat, mm. papiston henkilöstöhallintoon liittyen, ja toimii eri seurakunnallisten päätösten alistusviranomaisena ja ratkaisee niihin mahdollisesti liittyviä lainkäyttöasioita

Seitsemänjäseninen tuomiokapitulin kollegio tekee päätökset istunnoissaan, joita on noin neljän viikon välein.

Puheenjohtajana toimivan piispan lisäksi kollegioon kuuluvat varapuheenjohtajana toimiva tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra eli tuomiorovasti, hiippakuntadekaani, lakimiesasessori, kaksi hiippakunnan papiston kerrallaan kolmeksi vuodeksi valitsemaa luottamustoimista pappisasessoria sekä hiippakuntavaltuuston valitsema maallikkojäsen. Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on tuomiokapitulin istunnoissa läsnäolo- ja puheoikeus. Istunnoissa pöytäkirjaa pitää notaari.

 

 

Tuomiokapitulin päätökset Tuomiokapitulin istuntopäivät

Puheenjohtajan nuija

Rovastikunnat

Hiippakunta jakautuu rovastikuntiin. Rovastikunnan esimies on lääninrovasti. Tuomiokapituli nimittää lääninrovastin neljäksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista (KL 19:11 §). Lääninrovasti valvoo rovastikunnassa mm. jumalanpalvelusten pitämistä, kirkollisten toimitusten suorittamista, hyvän kirkollisen järjestyksen ylläpitämistä, pappien ja lehtorien viranhoitoa ja elämää sekä kirkollisista asioista annettujen lakien noudattamista.

Rovastikunnat ja lääninrovastit

Graafinen piirros hiippakunnan laueesta, seurakunnat merkitty erilaisilla väreillä.

Seurakuntien luottamushenkilöt

Luottamushenkilöt vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja määrittävät seurakunnalle suunnan, jota tavoitellaan. Luottamushenkilöt tekevät myös tärkeitä päätöksiä seurakuntien määrärahoja, henkilöstöä ja kiinteistöjä koskevissa asioissa.

Seurakunnan jäsenistö valitsee luottamushenkilöt vaaleilla joka neljäs vuosi. Seurakuntien luottamushenkilöt edustavat näin laajasti koko jäsenistöä.

Seurakunnan viranhaltijajohto vastaa operatiivisesta johtamisesta, ja huolehtii toiminnan järjestämisestä ja toteutuksesta.

Koulutuksia:

Luotsi-webinaarisarjan tunnus, jossa sinisiä aaltoja ja sana Luotsi.

STEP-opintokeskuksen järjestämä Luotsi-webinaarisarja tuo yhteiseen tarkasteluun ajankohtaisia aiheita, joita luottamushenkilöt työssään kohtaavat. Webinaarien tavoitteena on tukea seurakuntien luottamushenkilöitä heidän työssään sekä tarjota näkökulmia ja tilaisuuden keskustella ilmiöistä, jotka yhteiskunnassa herättävät huomiota ja jotka vaikuttavat myös seurakuntien tulevaisuuteen.

7.2.2024 klo 17.15–18.30 Onnistunut rekrytointi

Mitä onnistunut rekrytointi edellyttää ja mitä on tarpeen ottaa huomioon rekrytoitaessa seurakuntaan työntekijöitä ja viranhaltijoita? Millainen on luottamushenkilön rooli rekrytointiprosessissa?

Webinaarin alustaa hallintojohtaja Sari Anetjärvi, Espoon seurakuntayhtymästä. Kommenttipuheenvuoron pitää henkilöstöpäällikkö Sari Lehtinen, Kangasalan seurakunnasta ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mikko Kaskiniemi, Liperin seurakunnasta.

Webinaarisarja jatkuu uusin aihein, seuraavat webinaarit pidetään 6.3.2024 ja 3.4.2024.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:
Luotsi-webinaarisarja: Onnistunut rekrytointi – Seurakunnille (step.fi)

Webinaarit ovat maksuttomia.

Lähetämme osallistumislinkin ilmoittautuneille webinaaripäivän aamuna.
Tilaisuutta ei tallenneta.

Lisätietoa

Margit Peltovirta
Koulutussuunnittelija,
STEP-opintokeskus
margit.peltovirta@step.fi

Koulutusmateriaaleja:

Luottamushenkilöiden_peruskoulutus_2023 Osa 1 Jorma Juutilainen Hallinto ja päätöksenteko

Luottamushenkilöiden peruskoulutus 2023 osa 2: Yhdenvertaisuus seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa-materiaalit:

Hyödyllisiä linkkejä:

Hallinto ja kokousmenettely

Turvallinen seurakunta

Strategiat ja selonteot

Nuoret ja nuoret aikuiset

Saavutettavuus

Muuta

Ihmisiä Nokian kirkossa värikkäissä vaatteissa, osalla hymy kasvoillaan.

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on yleisesti tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Yksityiskohtaisina tehtävinä on mm. hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarvio ja tilinpäätös toimintakertomuksineen. Hiippakuntavaltuustolla on vähintään kaksi kokousta vuodessa. Hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään helmikuussa pidettävässä kokouksessa ja toiminta- ja talousarvio käsitellään touko-kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Aloitteita käsitellään kaikissa kokouksissa.

 

Hiippakuntavaltuuston jäsenet Tampereen hiippakunnassa Hiippakuntavaltuuston kokousten pöytäkirjat

Graafinen piirros hiippakunnan laueesta, seurakunnat merkitty erilaisilla väreillä.

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin viikon ajan. Kirkolliskokoukselle voivat tehdä esityksiä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot ja aloitteita kirkolliskokousedustajat.

Kirkolliskokousedustajat Tampereen hiippakunnasta Kirkolliskokous evl.fi-sivulla

Kirkolliskokous 8.5.2019 Turun kristillisellä opistolla.

Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaali 2024

Tampereen hiippakunnan vaalilautakunta vahvisti 19.2. kokouksessaan 13.2.2024 pidettyjen kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tulokset. Hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa suoritettiin arvonta Avara kirkko -ehdokaslistalla saman äänimäärän saaneiden Kimmo Reinikaisen ja Elias Riikosen välillä. Arvonnan voitti Kimmo Reinikainen, joka tuli täten valituksi hiippakuntavaltuustoon.

 

Tampereen hiippakunnasta kirkolliskokoukseen kaudelle 2024-2028 valittiin seuraavat henkilöt (suluissa valitsijayhdistys):

Papit

SORSA Leena (Avara kirkko)

KEMPPAINEN Jari (Kirkon rakentajat)

PITKÄNEN Heidi (Avara kirkko)

LÖYTTY Karoliina (Avara kirkko)

Varalla

Avara kirkko: 1. KARVALA Kaija, 2. REINIKAINEN Kimmo ja 3. VUORELA Sanna

Kirkon rakentajat: 1. PÖYHÖNEN Timo, 2. LASSILA Mirja ja 3. REPO Heikki

Maallikot

MÄKI Kalle (Tampereen hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

PARKKILA Seppo (Kokoomuksen kirkolliskokousvaalin valitsijayhdistys)

KAUPPINEN Tuomas (Avara kirkko)

MÄKINEN Matti (Tampereen hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

AAKULA Kari (Keskustalainen seurakuntaväki)

HUOMO Matti (Kokoomuksen kirkolliskokousvaalin valitsijayhdistys)

KARISALMI Leevi (Tampereen hiippakunnan kirkkodemarit)

KOJO Katariina (Avara kirkko)

Varalla

Tampereen hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki: 1. ALAJOKI Asko, 2. HIETA Mikko ja 3. KUUKKA Salme

Kokoomuksen kirkolliskokousvaalin valitsijayhdistys: 1. SAARENMAA Lotta, 2. AHONEN Antti ja 3. KARINTAUS Katja

Avara kirkko: 1. KYLMÄLÄ Pasi, 2. LEHTOVAARA Mikko ja 3. KALLINEN Matleena

Keskustalainen seurakuntaväki: 1. PIRHONEN Seppo, 2. SCHULZE STEINEN Petra ja 3. WENELL Timo

Tampereen hiippakunnan kirkkodemarit: 1. TAIVEAHO Satu ja 2. HARKONMAA Tuula

 

Tampereen hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon kaudelle 2024-2028 valittiin seuraavat henkilöt (suluissa valitsijayhdistys):

Papit

LÖYTTY Karoliina (Avara kirkko)

KEMPPAINEN Jari (Kirkon rakentajat)

VÄISÄNEN Reetta (Avara kirkko)

VUORELA Sanna (Avara kirkko)

PÖYHÖNEN Timo (Kirkon rakentajat)

SELKEE Pauli (Yhdessä hiippakuntamme parhaaksi)

REINIKAINEN Kimmo (Avara kirkko)

Varalla

Avara kirkko: 1. RIIKONEN Elias, 2. SALMINEN Teemu ja 3. KAREMA Kaisa

Kirkon rakentajat: 1. LASSILA Mirja, 2. REPO Heikki ja 3. KOIVULAHTI Juha

Yhdessä hiippakuntamme parhaaksi: 1. HAVERINEN Pentti, 2. KOKKONEN Toni ja 3. KALLIOMAA Sakari

Maallikot

ALAJOKI Asko (Tampereen hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

SAARENMAA Lotta (Kokoomuksen hiippakuntavaltuustovaalin valitsijayhdistys)

KAUPPINEN Tuomas (Avara kirkko)

TANSKANEN Topias (Tampereen hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

AAKULA Kari (Keskustalainen seurakuntaväki)

AHONEN Antti (Kokoomuksen hiippakuntavaltuustovaalin valitsijayhdistys)

HAURINEN KARHOLA Laura (Avara kirkko)

HIETA Mikko (Tampereen hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

TAIVEAHO Satu (Tampereen hiippakunnan kirkkodemarit)

KESKINEN Timo (Tampereen hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

PIRHONEN Seppo (Keskustalainen seurakuntaväki)

KOIVULA Timo (Kokoomuksen hiippakuntavaltuustovaalin valitsijayhdistys)

OJALA Sanna (Avara kirkko)

JOKI Mia-Marianne (Tampereen hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

Varalla

Tampereen hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki: 1. ILKKA-AHOLA Sirpa, 2. MYLLYMÄKI Klaus ja 3. KUUKKA Salme

Kokoomuksen hiippakuntavaltuustovaalin valitsijayhdistys: 1. VUORI Arttu, 2. TULENHEIMO Torsti ja 3. HUOMO Matti

Avara kirkko: 1. KAIRI Sari, 2. KYLMÄLÄ Pasi ja 3. HAAPSALO Tiina

Keskustalainen seurakuntaväki: 1. SCHULZE STEINEN Petra, 2. LEPPÄNEN Keijo ja 3. VIITALA Ritva

Tampereen hiippakunnan kirkkodemarit: 1. OJAKANGAS Aki, 2. LAHTINEN Raisa-Tiina ja 3. LINTULA Saila