Kasvin lehti. Lehden pinnalla on vesipisaroita.

Kestävä tulevaisuus

Hiippakunnan ympäristötyö

Tuomiokapituli on sitoutunut noudattamaan Kirkon energia- ja ilmastostrategiaa Hiilineutraali kirkko 2030. Edistämme seurakuntien ympäristödiplomiprosesseja tavoitevuotta 2025 silmällä pitäen. Ympäristönäkökulmia ja kestävän kehityksen teemoja pidetään aktiivisesti esillä sekä henkilöstölle että seurakuntien luottamushenkilöille tarjottavissa koulutuksissa. Toistaiseksi vuosittain toteutettavien hiippakunnallisten ympäristöpäivien ohjelmassa etenkin ympäristödiplomiin liittyvät kysymykset ovat olleet keskeisesti esillä.

Vaikuttamistyötä tekee koko tuomiokapitulin henkilöstö. Piispa Matti Repo on useasti ottanut kantaa ympäristöaiheisiin ja ilmastonmuutokseen. Esi-merkkinä ote piispan puheesta Suomen Lähetysseuran vuosikokouksen avauspuhe Jyväskylässä 18.5.2019. Lisää piispan puheita aiheesta löytyy valikosta Piispa Matti Repo: Puheita.

Luomakunnan varjelu on osa kirkon missiota, koska toivo Jumalan lopullisesta ja kaikenkattavasta hallinnasta on olennainen osa kristillistä uskoa. Siksi me kiinnitämme huomiota myös ilmastonmuutokseen, sen torjumiseen ja sen vaikutusten lieventämiseen. Kirkkomme seurakuntia varten on tänä keväänä hyväksytty kirkkohallituksessa uusi Energia- ja ilmastostrategia. Siinä annetaan käytännön tekoja ja tavoitteita, joiden avulla voi ottaa osaa luomakunnan varjelemiseen. Taustalla on hengellinen vakuuttuneisuus: Jumala on oikeudenmukainen ja tahtoo meidän toteuttavan oikeudenmukaisuutta. Sillä on vaikutusta niin maan kuin meren ja kaikkien niiden asukkaiden elämässä. Rukoilemme. Pyhä Jumala, elämän antaja. Me kiitämme sinua luomisen lahjasta. Kiitämme kaikesta hyvästä, jota meille päivittäin annat ja jolla pidät elämää yllä. Me rukoilemme sinua: varjele meitä torjumasta ja turmelemasta lahjojasi. Johdata meitä varjelemaan luomakuntaa ja siten todistamaan sinun suurista teoistasi. Tee meidät Kristuksen lähettiläiksi maailmassa ja niin uskon, toivon ja rakkauden välikappaleiksi. Anna meidän tulla osallisiksi lopullisesta pelastuksestasi, kaiken uudeksi luomisesta, jolloin maa ja meri, vuoret ja virrat ylistävät sinua ikuisesti. Tätä rukoilemme Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme nimessä. Amen.

 

Hiippakunnan ympäristötyöryhmä

Kirkon ilmasto-ohjelmassa kehotetaan tuomiokapituleja liittämään seurakuntien ympäristökasvatuksen tukeminen ja edistäminen pysyväksi
osaksi hiippakunnan koulutus- ja kehittämistoimintaa. Tampereen hiippakunnassa on perustettu ympäristötyöryhmä kehittämään ympäristökasvatusta ja kestävyysajattelua seurakunnissa. Ympäristötyöryhmä toimii tuomiokapitulin ympäristöasiantuntijaryhmänä.

Ympäristötyöryhmän toiminnan tavoite on tukea seurakuntia vastuullisessa ja kohtuullisessa elämäntavassa. Työryhmän jäsenet tuovat oman osaamisensa ja innostuksensa hiippakunnan seurakuntien yhteiseen käyttöön. Ympäristötyöryhmässä jaetaan tietoa ja kokemuksia sekä verkostoidutaan. Työryhmä osallistuu hiippakunnan ympäristökoulutusten, -työpajojen ja -viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.

TYÖRYHMÄ, 2024-2025
Tiina Koskinen, Lempäälän srk, nuorisotyönohjaaja
Paula Pastell, Akaan srk, seurakuntapuutarhuri
Sari Peltonen, Tampereen seurakunnat, yhteiskunnallisen työn diakoni
Antti Kulmala, Messukylän srk, diakoniatyöntekijä
Heidi Pitkänen, Hämeenlinna-Vanajan srk, hallinnon assistentti
Pertti Järventausta, Lempäälän srk luottamushenkilö
Hanna Merikanto,
Harjun srk, luottamushenkilö
Airi Raitaranta
, Tampereen hiippakunta, asiantuntija

Hiippakunnan ympäristöohjelma

Hiilineutraali kirkko

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen kriisi, joka vaikuttaa lisääntyvästi koko luomakunnan elämään. Energia- ja ilmastostrategian konkreettisten tavoitteiden avulla Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää elämäntapaa.

Lue lisää:

Hiilineutraali kirkko-tunnus, jossa tyylitel keltavihreä heinän ja ristin yhdistelmäkuvio ja teksti Hiilineutraali kirkkoty

Agenda 2030

Kirkko on mukana toteuttamassa Agenda 2030 -tavoitteita. Tavoitteena on kestävä kehitys Suomessa ja koko maapallolla.

YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Niiden tarkoitus on ohjata yhteisiä, maailmanlaajuisia kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta ilmastonmuutoksen luomakunnalle ja ihmiskunnalle aiheuttamia vakavia seurauksia voidaan hillitä.

Monet kirkot ympäri maailmaa ovat liittyneet Agenda 2030 -tavoitteisiin. Esimerkiksi Ruotsin ja Norjan evankelisluterilaiset kirkot ovat tehneet omat työkirjansa tavoitteiden pohtimiseen ja konkretisointiin. Myös meillä Suomen kirkossa on oma talkookirja:

Kestävä tulevaisuus – Agenda 2030 talkookirja tarjoaa tiedollisia ja hengellisiä näkökulmia tavoitteiden sisältöihin sekä virikkeitä yhdessä tekemiseen ja vaikuttamiseen. Kirjan avulla rohkaistaan löytämään merkitystä pienistä teoista sekä innostaa pohtimaan suhdetta omaan lähiympäristöön yhdessä toisten kanssa.

Kestävä tulevaisuus Agenda 2030 talkookirjan kansi, jossa symboleja eriväristen neliöiden sisällä

Kirkon ympäristödiplomi

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ympäristötyön pohjana ovat Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030, Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus sekä Kirkon ympäristöjärjestelmä eli Kirkon ympäristödiplomi. Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.

Kirkon ympäristödiplomit Tampereen hiippakunnassa:

 • Akaan seurakunta, 2022-2027
 • Hattulan seurakunta, uusittu/2022-2026
 • Hämeenlinnan seurakuntayhtymä (Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin seurakunta), 2023-2027
 • Kangasalan seurakunta, 2022-2027
 • Lempäälän seurakunta, 2023-2027
 • Lopen seurakunta, 2021-2025
 • Pirkkalan seurakunta, uusittu/2020-2024
 • Sastamalan seurakunta, 2020-2024
 • Tampereen hiippakunta, 2023-2028
 • Tampereen seurakuntayhtymä (Eteläinen, Harju, Messukylä, Tuomiokirkko ja Tampereen ruotsalainen seurakunta), uusittu/2020-2025

Muutos 3.2.2022 alkaen myönnettyjen ympäristödiplomien voimassaoloon
Diplomi on voimassa myöntämispäivästä alkaen viisi vuotta. Uusittaessa diplomi on voimassa edellisen diplomin päättymispäivästä seuraavat viisi vuotta, kun diplomia on haettu ennen sen voimassaolon päättymistä. Muutos koskee tämän päätöksen jälkeen [3.2.2022] myönnettäviä diplomeja

 • Kun seurakunnallanne on ympäristödiplomi, olette mukana toteuttamassa kirkon yhteistä tavoitetta kohti hiilineutraaliutta.
 • Kirkon ympäristödiplomi viitoittaa suuntaa ja antaa konkretiaa ympäristövastuun toteuttamiseen seurakunnan työssä ja toiminnassa.

Ympäristödiplomiprosessin kaikissa vaiheissa voi tukea pyytää kapitulista: airi.raitaranta@evl.fi tai terhi.torma@evl.fi.

Ajankohtaista:

Ympäristödiplomi tutuksi – webinaarisarja käynnistyy 25.1.

Kevätkaudella 2024 järjestetään kymmenen webinaaria, joissa voi tutustua Kirkon ympäristödiplomikäsikirjan eri lukuihin ja kysyä sen toteutuksesta seurakunnassa tai hiippakunnassa. Webinaari on tarkoitettu seurakuntien ympäristövastaaville ja työntekijöille, diplomin auditoijille, luottamushenkilöille ja kaikille, jotka haluavat tutustua ympäristökäsikirjan sisältöön ja suosituksiin.

Yksi webinaari kestää tunnin, ja siihen voi osallistua aina tiistai-iltapäivisin klo 15.00, alkaen tiistaina 23.1.2024.

Osallistumalla tähän webinaariin pääset jo hyvin alkuun ympäristödiplomin työstämisestä seurakunnille.

Katso kevään aikataulu, puhujat ja Teams-linkki evl.fi plussan Kestävän kehityksen sivuilta.

Lisätietoja: Tuula Putkinen, tuula.putkinen@evl.fi

 

Logo, jossa tyylitelty valkoinen heinäkasvi vihrenän pallokuvion sisällä ja teksti Kirkon ympäristödiplomi