Tunnelmia Kasvun Verso-palkinnon luovutustilaisuudesta.
Etusivu / Kasvun Verso-palkinto

Kasvun Verso-palkinto

Tampereen hiippakuntavaltuusto jakaa vuosittain Kasvun Verso-palkinnon toiminnalle, jossa on onnistuttu kehittämään seurakuntalaisten aktiivista toimijuutta. Huomionosoituksella seurakuntia halutaan rohkaista tunnistamaan uusia kasvun versojaan.

Palkittu ryhmä saa lahjoitettavakseen 2000 euroa sellaiselle paikalliselle taholle, jonka toiminnan uutta versoa se edelleen haluaa tukea ja kannustaa. Näin palkinto ruokkii seurakunnan ”versostoja” ja liittymistä paikallisen yhteisön ja paikkakunnan elämään. Palkinnon saanut taho voi myös käyttää (enintään) puolet summasta itse.

Seurakunnat: Millaista uutta teillä versoo seurakuntaelämässä? Millä seurakuntalaisten toiminnalla te voisitte olla tavoittelemassa Kasvun Verso-palkintoa?

Seurakuntien toimijat: Tehkää seurakunnassanne tiettäväksi ja tunnetuksi omaa toimintaanne – ja ehdottakaa, että seurakunta voi hakea teille Kasvun Verso-palkintoa. Voitte hakea sitä myös itse itsellenne! Kasvun Verso-palkinnon saajaa voi myös vinkata verkkolomakkeella kuka tahansa, joka iloitsee jostain seurakuntalaisten aktiivisesta toiminnasta.

Palkinnon myöntämisperusteet

Kasvun Verso -palkinnon myöntää Tampereen hiippakuntavaltuusto. Palkinto myönnetään ryhmälle, yhteisölle, hankkeelle tai verkostolle. Oleellista on, että kyseessä on seurakuntalaisten vastuulla tapahtuva kehittämistoiminta.

– kyseessä on merkittävä, pitkäaikainen ja vaikutuksiltaan laaja seurakuntalaisten ylläpitämä tai heidän vastuullaan tapahtuva toiminto, hanke tai tapahtuma, tai
– kyseessä on uusi innovaatio, uutta aktiivisuutta ja sitoutumista synnyttävä toimintamalli, prosessi tai kampanja, tai
– kyseessä on yksittäinen seurakuntateko, seurakuntalaisten toteuttama kokeilu tai palveluteko

Palkintoa myönnettäessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
Palkittava ilmiö
– synnyttää yhteyden ja osallisuuden kokemusta
– lujittaa seurakuntayhteyttä ja kasvua
– mahdollistaa avointa osallistumista ja ihmisten toimijuutta
– vahvistaa seurakunnan todistusta ja palvelua paikkakunnalla tai laajemmin
– on levitettävissä toisiin seurakuntiin

Valinta ja palkinnon jako

Ehdotuksia palkinnon saajaksi voi tehdä ympäri vuoden verkkolomakkeella. Ehdokasta voi myös vinkata hiippakuntavaltuutetuille.

Hakemukset kerätään yhteen vuosittain 30.3. Hiippakuntavaltuuston nimeämä työryhmä valmistelee hiippakuntavaltuustolle esityksen palkinnon saajasta.

Lomakkeessa annettujen tietojen ja perustelujen lisäksi ehdotukseen suositellaan liitettäväksi video, joka esittelee palkintoehdokkaan toimintaa ja työtä, mutta yksinkertaisimmillaan hakemus on kuvaus vapaaehtoisten vastuulla olevasta toiminnasta.

Hiippakuntavaltuuston nimeämä työryhmä valmistelee hiippakuntavaltuustolle esityksen palkinnon saajasta. Hiippakunta esittelee ehdokkaat verkkosivuillaan ja hiippakunnan somekanavissa. Hiippakuntavaltuusto päättää kesäkuun kokouksessaan palkinnon myöntämisestä.

Videota voi jakaa esimerkiksi seurakunnan sivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

 

Kasvun Verso-palkinnon saajia v. 2020 alkaen:

2020:

Kasvun Verso-palkinto myönnettiin Jokioisten seurakunnan Messupysäkille | Tampereen hiippakunta

2021:

Kasvun Verso -palkinto 2021 Kangasalan seurakunnan Pesukarhut -toiminnalle | Tampereen hiippakunta

2023:

Kasvun Verso-palkinto myönnettiin Uusi Verso-yhteisön arabiyhteisö Elämän suolalle | Tampereen hiippakunta