Tunnelmia Kasvun Verso-palkinnon luovutustilaisuudesta.
Etusivu / Kasvun Verso-palkinto

Kasvun Verso-palkinto

Tampereen hiippakunta jakaa vuosittain Kasvun Verso-palkinnon toiminnalle, jossa on onnistuttu kehittämään seurakuntalaisten aktiivista toimijuutta. Hiippakunnan antamalla huomionosoituksella seurakuntia halutaan rohkaista tunnistamaan uusia kasvun versojaan.

Hiippakuntavaltuuston palkitsema ryhmä saa lahjoitettavakseen tuhat euroa sellaiselle paikalliselle taholle, jonka toiminnan uutta versoa se edelleen haluaa tukea ja kannustaa. Näin palkinto ruokkii seurakunnan ”versostoja” ja liittymistä paikallisen yhteisön ja paikkakunnan elämään.

Seurakunnat: Millaista uutta teillä versoo seurakuntaelämässä? Millä seurakuntalaisten toiminnalla te voisitte olla tavoittelemassa Kasvun Verso-palkintoa?

Seurakuntien toimijat: Tehkää seurakunnassanne tiettäväksi ja tunnetuksi omaa toimintaanne – ja ehdottakaa, että seurakunta voi hakea teille Kasvun Verso-palkintoa! Palkinnon avulla te voitte edelleen olla kastelemassa ja voimistamassa uutta versostoa paikallisessa yhteisössä. Mihin paikallisen yhteisön hyvään toimintaan lahjoittaisitte tuhat euroa?

Palkinnon myöntämisperusteet

Kasvun Verso -palkinnon myöntää Tampereen hiippakuntavaltuusto. Palkinto myönnetään ryhmälle, yhteisölle, hankkeelle tai verkostolle. Oleellista on, että kyseessä on seurakuntalaisten vastuulla tapahtuva kehittämistoiminta.

– kyseessä on merkittävä, pitkäaikainen ja vaikutuksiltaan laaja seurakuntalaisten ylläpitämä tai heidän vastuullaan tapahtuva toiminto, hanke tai tapahtuma, tai
– kyseessä on uusi innovaatio, uutta aktiivisuutta ja sitoutumista synnyttävä toimintamalli, prosessi tai kampanja, tai
– kyseessä on yksittäinen seurakuntateko, seurakuntalaisten toteuttama kokeilu tai palveluteko

Palkintoa myönnettäessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
Palkittava ilmiö
– synnyttää yhteyden ja osallisuuden kokemusta
– lujittaa seurakuntayhteyttä ja kasvua
– mahdollistaa avointa osallistumista ja ihmisten toimijuutta
– vahvistaa seurakunnan todistusta ja palvelua paikkakunnalla tai laajemmin
– on levitettävissä toisiin seurakuntiin

Valinta ja palkinnon jako

Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat esittää Tampereen hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostot ja seurakuntaneuvostot sekä johtokunnat ja seurakunnan erilaiset toimintaryhmät.

Ehdotukset pyydetään kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.  Ehdotukset tehdään liitteenä olevalla lomakkeella. Lomake liitteineen lähetetään Tampereen hiippakunnan tuomiokapituliin 31.3. mennessä osoitteeseen tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Lomakkeessa annettujen tietojen ja perustelujen lisäksi ehdotukseen liitetään lyhyt esittelyvideo.

Palkintoryhmä valitsee viisi parasta ehdokasta, joiden esittelyvideot jaetaan hiippakunnan sivuille ja Facebookissa ym. sekä tekee esityksen hiippakuntavaltuustolle palkinnon saajasta. Hiippakuntavaltuusto päättää kesäkuun kokouksessaan palkinnon myöntämisestä tuomiokapitulin esittelystä.

Palkittava ryhmä saa lahjoitettavakseen tuhat euroa (1000 €)  edelleen sellaiselle paikalliselle taholle, jonka toiminnan uutta versoa se haluaa tukea ja kannustaa.

Kasvun Verso -palkinto luovutetaan yhteisölle paikallisessa seurakunnassa järjestettävässä tilaisuudessa.

Videota voi jakaa esimerkiksi seurakunnan sivuilla tai sosiaalisessa mediassa.