Yksityiskohta ikonista Kristus Kaikkivaltias - Kristus Pantokrator 2012 Ikonimaalari Vesa Fabrin.
Etusivu / Hengellinen ohjaus

Hengellinen ohjaus

Mitä hengellinen ohjaus on?

 • kokonaisvaltaista oman hengellisen matkan tarkastelua
 • ohjaaja auttaa ohjattavaa pysähtymään kohdakkain itsensä kanssa, kuuntelemaan Jumalan puhuttelua oman elämänsä ja työnsä keskellä ja vastaamaan tähän puhutteluun
 • hengellinen ohjaus voi tapahtua ohjaajan ja ohjattavan välisenä ohjaussuhteena tai ohjaajan vetämässä ryhmässä
 • vertaisesti tapahtuvaa hengellistä matkakumppanuutta tietoisempi ohjausmuoto

Mihin tarpeeseen?

 • kun on tarve löytää oma tapa elää hengellistä elämää todeksi
 • tai saada peilausta kokemukseen, jossa oma usko tuntuu hiipuvan
 • kun on tarve saada puhua ja jäsentää omaa uskon kokemustaan ja hengellistä matkaa
 • kun on tarve käydä vuoropuhelua oman uskon, työn, kutsumuksen ja henkilökohtaisen elämän välillä

Miten ja kuinka kauan?

 • kahdenkeskisessä ohjauksessa noin kerran kuukaudessa tunnin

ajan 1-2 vuodesta pitempäänkin

 • ryhmässä tapahtuva hengellinen ohjaus kerran kuukaudessa noin 1,5 vuoden ajan
 • voi toteutua monin eri tavoin, ignatiaanisessa (Ignatios Loyolan mukaan) ohjauksessa hyödynnetään Raamatun tekstien ja oman elämän mietiskelyä rinnakkain

Kuka voi antaa?

 • kristitty, jolla on riittävästi kokemusta oman hengellisen matkan tutkimisesta ja jonka ohjattava tähän tehtävään kutsuu
 • hengellisen ohjaajan tunnistaa usein kyvystä antaa tilaa ohjattavan pohdiskelulle ja siitä luottamuksesta, että Pyhä Henki on prosessin varsinainen ohjaaja

Miten edetä?

 • kaikki lähtee liikkeelle oman kaipauksen kuulemisesta ja todesta ottamisesta
 • ohjaajan kärsivällinen etsiminen on usein tärkeä vaihe, jolloin jotakin kypsyy ohjattavan mielessä ja silmät avautuvat tunnistamaan ”kyllin hyvän” ohjaajan
 • hengellistä ohjaajaa ei kannata siis etsiä ”korkealta” eikä ”kaukaa”
 • hiippakunnassa järjestetään sekä henkilökohtaisesti ohjattuja ignatiaanisia retriittejä että hengellistä ohjausta ryhmissä, joita ohjaavat ignatiaaniset ohjaajat
 • hengellisen virvoittumisen ja matkakumppanuuden päivät järjestetään vuosittain huhti-toukokuussa Päiväkummussa
 • katso lisää kirkon koulutuskalenterista ja hiippakunnan tapahtumakalenterista.