Yksityiskohta ikonista Kristus Kaikkivaltias - Kristus Pantokrator 2012 Ikonimaalari Vesa Fabrin.
Etusivu / Mitä hengellinen ohjaus on?

Mitä hengellinen ohjaus on?

Kokonaisvaltaista oman hengellisen matkan tarkastelua.

Ohjaaja auttaa ohjattavaa pysähtymään kohdakkain itsensä kanssa, kuuntelemaan Jumalan puhuttelua oman elämänsä ja työnsä keskellä ja vastaamaan tähän puhutteluun.

Hengellinen ohjaus voi tapahtua ohjaajan ja ohjattavan välisenä ohjaussuhteena tai ohjaajan vetämässä ryhmässä.

Vertaisesti tapahtuvaa hengellistä matkakumppanuutta tietoisempi ohjausmuoto.

Mihin tarpeeseen?

Kun on tarve löytää oma tapa elää hengellistä elämää todeksi tai saada peilausta kokemukseen, jossa oma usko tuntuu hiipuvan.

Kun on tarve saada puhua ja jäsentää omaa uskon kokemustaan ja hengellistä matkaa.

Kun on tarve käydä vuoropuhelua oman uskon, työn, kutsumuksen ja henkilökohtaisen elämän välillä.

Miten ja kuinka kauan?

Kahdenkeskisessä ohjauksessa noin kerran kuukaudessa tunnin ajan 1-2 vuodesta pitempäänkin.

Ryhmässä tapahtuva hengellinen ohjaus kerran kuukaudessa noin 1,5 vuoden ajan.

Voi toteutua monin eri tavoin, ignatiaanisessa (Ignatios Loyolan mukaan) ohjauksessa hyödynnetään Raamatun tekstien ja oman elämän mietiskelyä rinnakkain.

Kuka voi antaa?

Kristitty, jolla on riittävästi kokemusta oman hengellisen matkan tutkimisesta ja jonka ohjattava tähän tehtävään kutsuu.

Hengellisen ohjaajan tunnistaa usein kyvystä antaa tilaa ohjattavan pohdiskelulle ja siitä luottamuksesta, että Pyhä Henki on prosessin varsinainen ohjaaja.

Miten edetä?

Kaikki lähtee liikkeelle oman kaipauksen kuulemisesta ja todesta ottamisesta.

Ohjaajan kärsivällinen etsiminen on usein tärkeä vaihe, jolloin jotakin kypsyy ohjattavan mielessä ja silmät avautuvat tunnistamaan ”kyllin hyvän” ohjaajan.

Hengellistä ohjaajaa ei kannata siis etsiä ”korkealta” eikä ”kaukaa”.

Hiippakunnassa järjestetään mm. Henki kulkee-hengellisen matkakumppanuuden päiviä.