Ohjaustilanne
Etusivu / Työnohjaus, mentorointi ja hengellinen ohjaus

Työnohjaus, mentorointi ja hengellinen ohjaus

Työnohjaus on osoittautunut hedelmälliseksi erityisesti työtehtävien muutosten yhteydessä, pitkään virassa olleen hakiessa uusia virikkeitä työhönsä tai yleensä, kun herää halu kehittää omaa työtä tai itseään työntekijänä. Työnohjaus on pitkäjänteistä työskentelyä, joka yleensä kestää pisimmillään 40 istuntokertaa. Työnohjauksen keston ja määrän määrittelee kuitenkin ohjattavan oma tarve ja myös mahdollisuus käydä työnohjauksessa. Työnohjaus on tarkoitettu kaikkia seurakunnan työntekijöitä varten. Lue lisää…

Työnohjauksen rinnalle on kasvamassa mentorointi, jossa suuntaudutaan oman työn kehittämiseen ja tulevaisuuteen. Mentoroinnilla on paljon annettavaa esimerkiksi työuran ja uusien työtehtävien alku vaiheessa sekä kehittämishankkeiden ja työssä oppimisen tukena. Mentoroinnista voit lukea lisää täältä.

Hengellinen ohjaus on kokonaisvaltaista oman hengellisen matkan tarkastelua. Hengellinen ohjaaja auttaa ohjattavaa pysähtymään kohdakkain itsensä kanssa, kuuntelemaan Jumalan puhuttelua oman elämänsä
ja työnsä keskellä ja vastaamaan tähän puhutteluun. Hengellinen ohjaus voi tapahtua ohjaajan ja ohjattavan välisenä ohjaussuhteena tai ohjaajan vetämässä ryhmässä. Lue lisää…