Hammaslääkäri tutkii lapsipotilaan hampaita kumartuneena tämän ylle.
Etusivu / Sote-uudistus

Sote-uudistus

on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.

Sote-uudistuksen tavoitteena on:

  • Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville.
  • Parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.
  • Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.
  • Turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti.
  • Vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin.
  • Hillitä kustannusten kasvua.

Maakunnallisilta ja valtakunnallisilta sivuilta voi seurata uudistuksen etenemistä:

Seurakunnat mukana sote-uudistuksessa

Kirkon ja seurakuntien kannalta on olennaista, että

  • Seurakunnat tunnistetaan toimijoina hyvinvointialueiden rakentamisessa.
  • Kirkon ja seurakuntien työmuodot jatkuvat ja kehittyvät uusilla hyvinvointialueilla.

Seurakunta on kumppani:

  • Hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yritysten ja yleishyödyllisten toimijoiden kanssa.
  • Seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt tunnistetaan lain perusteluissa hyvinvointialueiden kumppanina yritysten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden rinnalla.

Materiaaleja: