Puheenjohtajan nuija
Etusivu / Virkamiesoikeudelliset säännökset

Virkamiesoikeudelliset säännökset

Uudet virkamiesoikeudelliset säädökset toivat muutoksia 1.6.2013 lukien mm.

  • kirkkolain ja -järjestyksen 6. lukuun: Muutokset koskevat mm. viran haettavaksi julistamista, virkasuhteeseen nimittämistä, viranhaltijan velvollisuuksia, virkavapautta, sivutointa, nimikirjan pitämistä sekä eräitä pappienvirkasuhteen hakumenettelyä ja viranhoitomääräyksen antamista koskevia säännöksiä. Lisäksi kirkkojärjestyksen 6 luku on uudistettu kokonaan.
  • jäsenyysvaatimukseen virka- ja työsuhteessa
  • kurinpitomenettely poistuu
  • asumisvelvollisuuteen virka-asunnossa
  • kilpailevaan toimintaan liittyviä säännöksiä
  • kirkkolain muutoksia, joissa mallina on käytetty valtion virkamieslakia, lakia kunnallisesta viranhaltijasta sekä työsopimuslakia

Kirkonvirkamiesoikeudellisetsäännökset