Hiippakunnan punainen vaakuna, jossa valkoinen kyyhky keltainen lehvä suussa, vieressä teksti Tampereen hiippakunta Suomen ev.lut. kirkko
Etusivu / Tietosuojaseloste työnohjaukseen hakeutumisesta Tampereen hiippakunnassa

Tietosuojaseloste työnohjaukseen hakeutumisesta Tampereen hiippakunnassa

Rekisterinpitäjä

Tampereen hiippakunta

Yhteyshenkilö

Mikko Sulander, puh. 040 910774, mikko.sulander@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava, tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi

Työnohjaukseen hakeutuminen tampereen hiippakunnassa. (www.tampereenhiippakunta.fi).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Järjestelmän avulla työntekijä voi hakeutua työnohjaukseen. Hakemustiedot välittyvät työnohjauksen yhteyshenkilöille sekä hiippakunnan vastaavalle asiantuntijalle. Hnekilötietojen käsittelyn oikeusperuste on henkilön suostumus.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Tampereen hiippakunnassa työnohjaukseen hakeutuneet.

Tietoihin kerätään työnohjausta hakevan nimi, esitiedot sekä perustelut työnohjaukseen hakeutumiselle.

Tietolähteet

Tietojärjestelmänä käytetään Webrobol-alustaa. Sivusto on SSL-salattu.

Tietojen luovutukset

Hiippakunta ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään siihen saakka, kun työnohjaussuhde on alkanut.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

  1. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi