Etusivu / Resilienssityökalu

Resilienssityökalu

Resilienssityökalu on Tampereen hiippakunnan ja Verven yhdessä rakentama työskentely ja työkalu, jolla työyhteisö tai tiimi voi tutkia omaa resilienssiään.

Työ muuttuu, olosuhteet muuttuvat tai äkillinen kriisi sekoittaa työyhteisön arjen. Kaikissa muutoksissa tarvitaan resilienssiä – kykyä toipua, sopeutua ja löytää uusia reittejä eteenpäin. Resilienssityökalulla tutkitaan sitä, mitä ovat ne yhteisön vahvuudet, jotka rakentavat vahvaa resilienssiä – kykyä toipua muutoksista.

Resilienssi koostuu seuraavista elementeistä

  • Merkityksen kokemus
  • Arvostuksen kokemus
  • Mahdollisuus vaikuttaa
  • Tuen & avun tarjoaminen ja saaminen
  • Luottamus selviämiseen
  • Suhtautuminen muutokseen

Resilienssityökalussa tutkitaan näitä elementtejä ensin kyselytytkimuksella ja sen jälkeen työyhteisön yhteisellä työskentelyllä. Kyselututkimuksesta selviää numeroiden tasolla, miten yhteisö sekä sen yksilöt kokevat resilienssin osa-alueet. Yhteinen työskentely auttaa antmaan sanoja numeroille. Mistä arjen kokemuksista ja tarinoita tämä arviomme kertoo? Mihin haluamme yhdessä sitoutua, jotta saamme aikaan toivomiamme muutoksia?

Työskentely koostuu kahdesta pääelementistä, jotka kuvattu alla:

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan esilienssiä kyselytutkimuksella.
Toisessa vaiheessa annetaan numeroarvioille kuvauksia. Mistähän se kertoo, että olemme arvioineet tätä osa-aluetta juuri näin?

Työkalua tarpeen mukaan säädetään työyhteisön tarpeisiin. Tärkeää on, että saatuja numeerisia arvioita tarkastellaan yhdessä ja sanoitetaan niitä yhdessä.

Ole yhteydessä hiippakunnan asiantuntijoihin niin sovitaan, millainen kokonaisuus teidän työyhteisössänne olisi toimina.