Puupalasia, joista viidessä on kirjaimet ja numerot 1 R, 2E, 3A, 4D ja 5Y, jotka muodostavat sanan ready, valmis.
Etusivu / Ohjeistus konsulttien palkkioista/2022

Ohjeistus konsulttien palkkioista/2022

Ohjeistus konsulttien palkkioista piispantarkastuksessa

Yleistä

Piispantarkastusprosessissa on Tampereen hiippakunnassa hyödynnetty hiippakunnan konsultteja, jotka ovat saaneet tehtäväänsä varten kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutuksen. Konsulttien tehtävä on tukea piispantarkastusprosessin tavoitteiden saavuttamisessa, seurakunnan itsearvioinnissa, toimintaympäristön analyysissä sekä tulevaisuuteen suuntautumisessa.

Tästä tehtävästä konsulteille tai heidän työnantajalleen maksetaan palkkio. Piispantarkastuksen luonne ei ole perinteinen prosessikonsultaatio, vaan kyse on työskentelyjen ohjaamisesta, tavoitteellisuuden ylläpitämisestä ja piispantarkastuksen eri vaiheisiin liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämisestä seurakunnan kannalta mielekkäällä tavalla.

Konsultin tehtävänanto tulee tuomiokapitulista. Hiippakuntadekaani ehdottaa kuhunkin seurakuntaan sopivia konsultteja seurakunnan valittavaksi. Alkuneuvottelussa tehdään sopimus, jossa määritellään kunkin prosessiin osallistuvan tahon vastuut ja keskinäinen työnjako.

Kun kutsu konsultin tehtävään tulee tuomiokapitulista, on johdonmukaista, että tuomiokapituli myös maksaa konsultin palkkiot siltä osin, kun kyse on piispantarkastusprosessin valmiiksi määritellyistä osioista.

Tampereen hiippakunnan piispantarkastusprosessi toteutuu noin puolen vuoden jaksona. Siihen kuuluvat seuraavat osiot, joissa konsultti on mukana:

 • Alkuneuvottelu
 • aloitusmessu ja sen jälkeinen työskentely
 • matkakumppanuuden päivä (työnjako sovitaan yhdessä asessorin kanssa)
 • toimintaympäristön tutkiminen
 • visitaatioviikonloppu: lauantaina konsulttien ohjaamaa työskentelyä työyhteisön kanssa

Prosessi voi laajentua myös muihin työskentelyihin tai esimerkiksi konsultin toteuttamaan väliajan kyselyyn tai työskentelyyn tiimien kanssa sen mukaan kuin seurakunnan kanssa sovitaan. Näiden perusprosessin ulkopuolisten tehtävien osalta kustannuksista vastaa seurakunta. Näistä tehdään erillinen sopimus tai niiden kustannusten hoitaminen merkitään erikseen sopimukseen.

Konsultin läsnäolo esimerkiksi sunnuntain juhlatilanteessa ei (ilman erillistä asiasta sopimista) kuulu konsultin laskutettaviin työtehtäviin, mutta toki läsnäolo juhlamessun vieraana on muuten lämpimästi kannatettavaa.

Palkkiosummista on keskusteltu hiippakuntien kesken elokuussa 2020.

Piispantarkastuksen yhteydessä tapahtuvan konsultaatiotyön palkkiot 1.6.2022 alkaen:

Tuomiokapituli maksaa piispantarkastusprosessin yhteydessä tapahtuvasta konsultoinnista

työyhteisökonsultille seuraavasti:

 • piispantarkastusprosessin alkuneuvottelu seurakunnassa 80 euroa
 • matkakumppanuuden päivä tai muu tilanne, missä konsultilla ei ohjausvastuuta 80 euroa
 • toimintaympäristöpäivän tai visitaatioviikonlopun yhteydessä ohjattava työskentely n. 1,5 tuntia 160 euroa
 • puoli päivää (vähintään 2,5 tuntia) 220 euroa
 • koko päivä 440 euroa

Palkkioihin sisältyy valmistelutyö sekä siihen liittyvät keskustelut seurakunnan edustajien kanssa. Palkkioiden lisäksi tuomiokapituli maksaa matkakulut. Muiden kapitulin toimeksiannosta seurakunnissa tapahtuvien konsultaatioiden hinnoittelusta sovitaan tapauskohtaisesti.

Kun seurakunta tilaa konsultilta mahdollista piispantarkastukseen liittyvää muuta ohjausta, tuomiokapituli suosittelee, että seurakunta korvaa tästä konsultille seuraavasti:

 • koko päivän konsultaatio 440 euroa
 • puoli päivää (väh. 2,5 tuntia) 220 euroa
 • alle 2,5 tunnin ohjauskeskustelu 110 euroa
 • mahdollinen jälkiarviointityöskentely konsultin ohjaamana 160 euroa.
 • Lisäksi seurakunta maksaa konsultin matkakulut.

Tuomiokapituli neuvottelee työyhteisökonsulttien työnantajan kanssa, että konsultit voivat tehdä konsultointityön työajallaan. Siinä tapauksessa puolet taulukon mukaisista hinnoista maksetaan konsultin työnantajalle ja puolet konsultille. Mikäli konsultti tekee työn vapaa-ajallaan, maksetaan palkkio kokonaan konsultille. Tuomiokapitulin viranhaltijoille sekä vasta kouluttautumassa oleville konsulteille ei makseta palkkiota mutta matkakulut korvataan.

Muun työyhteisöjen kehittämiseen liittyvän konsultaatiotyön palkkiot 1.6.2022 alkaen:

Seurakunnat tilaajina ja työyhteisökehittäjät voivat vapaasti sopia muiden työyhteisökonsultointien hinnoittelusta. Tuomiokapituli ei osallistu laskutukseen, vaan kyseessä on seurakunnan ja konsultin välinen sopimus.

Tuomiokapituli suosittelee seuraavan taulukon mukaisia palkkioita. Näitä koskee sama periaate: Jos konsultti tekee työn työajallaan, puolet palkkiosta maksetaan tämän työnantajalle.

Konsultti työskentelee yksin:

 • koko päivä 590 euroa
 • puoli päivää (vähintään 2,5 tuntia) 295 euroa

Konsultti työskentelee yhdessä työparin kanssa:

 • koko päivä 450 euroa (yht. 900 euroa)
 • puoli päivää (vähintään 2,5 tuntia) 225 euroa (yht. 450 euroa)

Yksittäinen konsultin tuntiveloitus on 105 euroa (yksin tai työparin kanssa).

 

Hinnasto tarkistetaan tarvittaessa.