Kirkon purppura favicon
Etusivu / Kirkkohallituksen kansliapäälliköltä 19.3.2020/Täsmennys 20.3.2020

Kirkkohallituksen kansliapäälliköltä 19.3.2020/Täsmennys 20.3.2020

Täsmennys 20.3.2020

Kolehdeista

Poikkeusoloissa jumalanpalvelukset järjestetään ilman läsnäolevaa seurakuntaa. Paikalla ei siis ole ketään, joilta kolehti voitaisiin kerätä. Rahankeräyslain mukaan kolehdin keräämisen ja mahdollisen sähköisellä välineellä tehdyn kolehtilahjoituksen on tapahduttava seurakunnallisen tilaisuuden aikana ja siihen voivat osallistua vain paikalla olevat. Kirkkokolehteja ei voida kerätä netin välityksellä tilaisuutta seuraavilta. Vallitsevissa poikkeusoloissa emme siis kerää kolehteja tai esitä kolehtivetoomuksia.

Kehotus osallistua rahankeräykseen

 Aiemmasta ohjeesta poiketen Kirkkohallitus toteaa, että poikkeusoloissa striimattavissa jumalanpalveluksissa on mahdollista ja suositeltavaa tarjota seurakuntalaisille mahdollisuutta osallistua yhteistyöjärjestöjemme rahankeräyksiin. Tämä edellyttää järjestöltä voimassaolevaa rahankeräyslupaa. Kyse ei ole kolehdista, mutta seurakuntien on syytä kehotuksissaan noudattaa kolehtisuunnitelmaa. Mikäli suunnitelmassa on kohteita, joilla ei ole keräyslupaa, kehotus on jätettävä antamatta tai kohdistettava toisaalle. Vastuu keräysluvan tarkastamisesta on seurakunnalla. Poliisihallitus on antanut poikkeusoloihin seuraavan tulkinnan koskien kehotusta osallistua rahankeräykseen: Mikäli jumalanpalveluksessa viitataan ainoastaan mahdollisuuteen lahjoittaa suoraan järjestön rahankeräystilille esimerkiksi järjestön nettisivujen kautta, rahankeräyksen lupanumeroa ei ole välttämätöntä ilmoittaa. Mikäli striimauksessa mainitaan tilinumero tai muu yksilöity maksumahdollisuus on aina ilmoitettava myös: 1) rahankeräyksen järjestäjä, 2) keräyksellä kerättävien varojen käyttötarkoitus sekä 3) lupanumero tai pienkeräysnumero. Nämä tiedot on oltava näkyvillä myös seurakunnan kotisivuilla, mikäli lahjoitusmahdollisuutta tarjotaan siellä.

 

19.3.2020:

Kolehdeista

Poikkeusoloissa jumalanpalvelukset järjestetään ilman läsnäolevaa seurakuntaa. Paikalla ei siis ole ketään, joilta kolehti voitaisiin kerätä. Kolehdin keräämisen ja mahdollisen sähköisellä välineellä tehdyn kolehtilahjoituksen on tapahduttava seurakunnallisen tilaisuuden aikana ja se on sidoksissa sekä tilaisuuden aikaan että paikkaan. Kirkkokolehteja ei voida lain mukaan kerätä netin välityksellä tilaisuutta seuraavilta. Muunkaan lahjoituspyynnön esittäminen etäyhteydellä tilaisuuteen osallistuville ei ole sallittua. Striimattavissa jumalanpalveluksissa ei siis voida tuoda esille tilinumeroa tai muuta tapaa tehdä kolehtilahjoitusta. Kolehtivetoomuksia ei saa esittää tai pyytää lahjoituksia järjestöille, vaikka järjestöllä olisi meneillään oleva keräys asianmukaisine rahankeräyslupineen. Kirkon sanomasta käsin hädästä, avuntarpeesta ja etuoikeutetusta asemastamme on varmasti seurakuntalaisia tarpeen muistuttaa vaikkapa saarnan tai esirukouksen yhteydessä. Kirkkohallituksen johtoryhmässä todettiin keskiviikkona 18.3., että normaaliolojen palattua pohditaan, voidaanko menetetyt viralliset kolehdit mahdollisesti kompensoida jollain tavoin järjestöille.

Seurakuntien tilojen käyttö verenluovutustilaisuuksiin

Seurakuntia suositellaan edelleen luovuttamaan tilojaan Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun käyttöön. Toimivan verihuollon turvaaminen on välttämätöntä kaikissa tilanteissa, myös poikkeusoloissa. Aluehallintoviraston lausunnon mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että verenluovutustilaisuudet järjestetään ja SPR:n Veripalvelun annetaan käyttää toimintaan sopivia tiloja tätä tarkoitusta varten. On kuitenkin syytä selvittää mahdollisuudet järjestää verenluovutustilaisuudet siten, ettei niihin samassa välittömässä tilassa osallistu yhtäaikaisesti yli 10 henkilöä.

Kriittiset ammatit

Valtioneuvoston kanslia on listannut yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset ammatit. Listalla mainitaan henkisen kriisinkestävyyden kannalta myös kirkon ja seurakuntien työntekijät osin. Tämän tulkitaan tarkoittavan hengellisen työn työntekijöitä ja näiden tehtävissään tarvitsemia tukipalveluita.