Ohjaustilanne
Etusivu / Johtamisen valmennuspolku Tampereen hiippakunnassa

Johtamisen valmennuspolku Tampereen hiippakunnassa

Johtamisen valmennuspolku on Tampereen hiippakunnan ja Kirkon koulutuskeskuksen järjestämistä osioista koostuva työssäoppimisen valmennusohjelma kaikille johtamistehtävissä toimiville. Usean vuoden ajalle jaksottuva polku on tarkoitettu tukemaan johtamistyötä sekä auttamaan omien vahvuuksien tunnistamisessa ja itsensä kehittämisessä. Valmennuspolun tavoitteena on kannustaa rohkeaan, vuorovaikutteiseen ja valmentavaan johtamiseen.

Valmennuspolku rakentuu osista, jotka mahdollistavat oppimisen johtamistyön eri vaiheissa. Polun aikajana on viitteellinen, mutta kuvaa ohjauksen keskimääräistä kestoa ja eri vaiheiden ajankohtia.

Valmennuspolun lisäksi Tampereen hiippakunta järjestää vuosittain erilaisia johtamiseen liittyviä kokouksia, foorumeita ja verkostotapaamisia. Myös työnohjaus on keino kehittää omaa johtajuutta tai työtiimiä. Lisäksi hiippakunta järjestää johtamispolullaan eri kohdissa oleville johtajille ja esimiehille erillisiä HAPPI-päiviä.

Johtamispolullaan eri vaiheissa oleville tarkoitettu valmennus- ja hengähtämispäivä, joka toteutetaan osallistujien arkityön kysymysten pohjalta.