Matkakumppanuuden ikoni ja hiippakunnan standaari
Etusivu / Selosteet ja evästeet / Tietosuojaseloste Tampereen hiippakunnan työnohjaaja-, konsultti- ja hengellisen ohjauksen ja mentoreiden rekisteristä

Tietosuojaseloste Tampereen hiippakunnan työnohjaaja-, konsultti- ja hengellisen ohjauksen ja mentoreiden rekisteristä

Rekisterinpitäjä

Tampereen hiippakunta

Yhteyshenkilö

Mikko Sulander, puh. 040 910774, mikko.sulander@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava, tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi

Hiippakunnan työnohjaajien, konsulttien sekä hengellisten ohjaajien rekisteri hiippakunnan sivuilla. (www.tampereenhiippakunta.fi).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Järjestelmän avulla työnohjauksesta, konsultoinnista tai hengellisestä ohjauksesta kiinnostuneet voivat etsiä tietoa henkilöistä. Järjestelmä toimii myös paikallisten työnohjauksen yhdyshenkilöjen työkaluna, jolloin he näkevät järjestelmästä kunkin työnohjaajan mahdollisuuden ottaa ohjattavia. Tämä tieto näkyy vain yhteyshenkilöille ja hiippakunnan henkilökunnalle.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Hiippakunnan työnohjaajat, konsultit ja hengelliset ohjaajat.

Tietoihin kerätään tilaajan nimi, sähköpostiosoite, paikkakunta, puhelinnumero, annettavan ohjauksen laatu sekä tieto siitä, mikä mahdollisuus ko. hnekilölllä on tällä hetkellä ottaa vastaan uusia työtehtäviä.

Tietolähteet

Henkilö ilmoittaa itse tietonsa  www.tampereenhiippakunta.fi –sivuston kautta. Sivusto on SSL-salattu.

Tietojen luovutukset

Hiippakunta ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään siihen saakka, kun käyttäjä poistaa tietonsa tai jos hiippakunta lopettaa palvelun.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

  1. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi