Matkakumppanuuden ikoni ja hiippakunnan standaari
Etusivu / Selosteet ja evästeet / Tietosuojaseloste: Rekrytointi

Tietosuojaseloste: Rekrytointi

Tietosuojaseloste: Rekrytointi

Rekisterinpitäjä
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, tampere.tuomiokapituli@evl.fi

Yhteyshenkilö
Hannu Laukkonen, puh. 0400 926 730, hannu.laukkonen@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava, tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi
KirkkoHR rekrytointi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
KirkkoHR:ää tuomiokapituli käyttää papin virkojen tai papin viran sijaisuuksien haku- ja täyttöprosesseihin. KirkkoHR:llä henkilöt voivat myös ilmoittautua työnhakijoiksi Tampereen hiippakuntaan täyttämällä avoimen hakemuksen.

Oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6.1 (c, e ja f) artikla.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Henkilöryhmät:
– kirkkoherran, kappalaisen, seurakuntapastorin tai papin viran sijaisuutta hakeneet
– avoimen hakemuksen jättäneet
– tuomiokapitulin virkaa tai työsuhdetta hakeneet

Tietosisältö:
– henkilö- ja yhteystiedot
– tutkinnot ja koulutus
– kurssit ja lisäkoulutus
– työkokemus
– rekrytointiin liittyvien lisäkysymysten vastaukset
– henkilön mahdollisesti tallentamat liitetiedostot

Tietolähteet
Henkilö antaa itse tietonsa.

Tietojen luovutukset
Hakijoiden julkiset tiedot voidaan luovuttaa pyydettäessä (hakijan nimi, ikä, koulutus ja työkokemus).

Avointen hakemusten tiedot voidaan luovuttaa rekrytoijille, jotka hakijat ovat ilmoittaneet hakualueekseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen säilytysaika
Rekrytoinnit on jaettu aktiivisiin ja suljettuihin. Rekrytointi on aktiivinen, kunnes virka tai työsuhde on täytetty. Tämän jälkeen rekrytointi merkitään suljetuksi.

Avointen hakemusten tiedot säilytetään vuoden ajan hakemuksen täyttämisestä tai päivittämisestä. Sen jälkeen ne poistetaan järjestelmästä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on

– oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
– oikeus saada pääsy tietoihin
– oikeus oikaista tietoja
– oikeus poistaa tiedot
– oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
– henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi