Etusivu / Selosteet ja evästeet / Tietosuojaseloste – ilmoittautuminen

Tietosuojaseloste – ilmoittautuminen

Tietosuojaseloste – ilmoittautuminen tämän sivuston kalenterin kautta

Rekisterinpitäjä
Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi 

Rekisterin nimi
Hiippakuntasivusto – tapahtumailmoittautuminen 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään tapahtumien hallinnan yhteydessä viestinnän, raportoinnin ja palautteen saamisen mahdollistamiseen.

Tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f ala-kohtaan, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoittautumiseen ja haluun osallistua tapahtumaan.  Lisäksi mahdollisen ruoka-aineallergiatiedon käsittely perustuu kyseisen kohdan a alakohtaan (suostumus).

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat tapahtumaan osallistuvat. Rekisterin tiedot muotoutuvat rekisteröidyn itsensä syöttämistä ilmoittautumistiedoista, joita ovat:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Seurakunta
 • Työnimike
 • Sähköposti
 • Ruokavalio

Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopohjaisen ilmoittautumislomakkeen kautta.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.

Tietojen käsittelyssä käytetään sovellusta, jonka tietoteknisestä ylläpidosta vastaa tietojenkäsittelysopimuksen nojalla ulkopuolinen palveluntarjoaja.

Tietoja ei luovuteta EU:n/ETA:n alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan 12 kuukauden kuluttua tietojen tallentamisesta. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Kts. Evästeet

 

Tietosuojaseloste: Ilmoittautuminen Webropol- tai Lyyti-lomakkeen kautta

Rekisterinpitäjä
Tampereen hiippakunta

Näsilinnankatu 26

33200 Tampere

tampereenhiippakunta.fi

Yhteyshenkilö

Tuulia Matilainen

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi 

Rekisterin nimi
Tapahtumailmoittautuminen Webropolin kautta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään tapahtumien hallinnan yhteydessä viestinnän, raportoinnin ja palautteen saamisen mahdollistamiseen.

Tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f ala-kohtaan, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoittautumiseen ja haluun osallistua tapahtumaan.  Lisäksi mahdollisen ruoka-aineallergiatiedon käsittely perustuu kyseisen kohdan a alakohtaan (suostumus).

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat tapahtumaan osallistuvat. Rekisterin tiedot muotoutuvat rekisteröidyn itsensä syöttämistä ilmoittautumistiedoista, joita ovat:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Seurakunta
 • Työnimike
 • Sähköposti
 • Ruokavalio

Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopohjaisen ilmoittautumislomakkeen kautta.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.

Tietojen käsittelyssä käytetään sovellusta, jonka tietoteknisestä ylläpidosta vastaa tietojenkäsittelysopimuksen nojalla ulkopuolinen palveluntarjoaja.

Tietoja ei luovuteta EU:n/ETA:n alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan 18 kuukauden kuluttua tietojen tallentamisesta. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Kts. Evästeet