Puheenjohtajan nuija
Etusivu / Nimikirja

Nimikirja

Tuomiokapituli pitää nimikirjaa hiippakunnan papeista ja lehtoreista sekä tuomiokapitulissa olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä.

Ev.-lut. kirkon viranhaltijasta annetun lain 3 luvun 21 §:ssä säädetään nimikirjan pitämisestä. Tietojen tallettamisessa, käyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan nimikirjalakia. Kirkkohallitus on antanut vuonna 1999 Kirkon nimikirjaohjeen.

Nimikirjaotteen tilaaminen

Nimikirjaotteen voi tilata täyttämällä sähköisen lomakkeen

Huom. Sähköinen lomake on tarkoitettu vain Tampereen hiippakunnan ev.lut.kirkon papeille.

Nimikirjaotetta pyydettäessä ilmoitetaan otteen käyttötarkoitus, koska käyttötarkoitus vaikuttaa nimikirjaotteen loppumerkintöihin. Tyypillisiä nimikirjan käyttötarkoituksia ovat:

viranhakua varten

seurakuntapastorin virkaa varten

kappalaisen viran hakua varten

kirkkoherran välitöntä vaalia varten

kirkkoherran välillistä vaalia varten

apurahan tai stipendin hakemista varten

palvelussuhde-etujen laskentaa varten

Nimikirjaan merkittävät tiedot

Nimikirjaan saa merkitä vain nimikirjalain sallimia tietoja. Nimikirjaan merkitään:

kaikki tutkinnot

yli 2 ov /4 op/ 50 h ylittävä kirkon, valtion tai kunnan järjestämä tai maksama koulutus

muu koulutus, joka on kestoltaan 5 ov /10 op/180 h

pätevöitymiskoulutus (pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto, ylempi pastoraalitutkinto jne.)

oikeudet ja valat (pappisvihkimys, lehtorin oikeudet, tuomarinvala)

työ- ja virkasuhteet

työnteon keskeytykset perusteineen

kielitaito

huomattavat luottamustehtävät

arvonimet ja kunniamerkit

rangaistukset ja tuomiot

sivutoimiluvat

Nimikirjatietojen täydentäminen

Pappien ja lehtorien nimikirjaan täydennetään tuomiokapitulissa automaattisesti kaikki tiedot, jotka perustuvat tuomiokapitulin päätöksiin tai jotka tulevat tuomiokapituliin automaattisesti tiedoksi. Tällaisia tietoja ovat:

papiksi vihkiminen sekä lehtorin- ja pappisoikeudet

viranhoitomääräykset papin virkaan sekä oikeutukset järjestöjen palvelukseen

virkavapaudet

sivutoimiluvat

kirkolliskokouksen ja hiippakunnan luottamustehtävät

rovastin arvo

kurinpitorangaistukset

pastoraalitutkinnot ja kirkon koulutuskeskuksen kurssit

Muut tiedot perustuvat henkilön itsensä tekemiin ilmoituksiin. Erityisesti kouluissa, yliopistoissa ja kristillisissä järjestöissä toimivien pappien ja lehtorien tulee huolehtia tietojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Nimikirjan julkisen luotettavuuden vuoksi siihen merkitään vain todisteellisesti esitettyjä tietoja.