Puheenjohtajan nuija istuntosalin pöydällä
Etusivu / Kunniamerkit

Kunniamerkit

Ritarikuntien kunniamerkkiehdotukset

Ohjeet ritarikuntien kunniamerkkien anomisesta annetaan vuosittain Kirkkohallituksen yleiskirjeessä.

Seurakunnat toimittavat ritarikuntien kunniamerkkiesityksensä  3.5.2024 mennessä hiippakunnan tuomiokapitulille, joka esitykset käsiteltyään lähettää ne edelleen Kirkkohallitukseen.

Jos seurakunnasta esitetään useampaa kuin yhtä kunniamerkkiä, tulee seurakunnan päättää esitystensä priorisointijärjestys. Omassa päätöksessään tuomiokapituli asettaa seurakunnista tulleet esitykset priorisointijärjestykseen.

Kunniamerkkiesitykset laaditaan kunniamerkkiehdotuslomakkeelle, joka löytyy sähköisenä osoitteesta https://ritarikunnat.fi/ Lomakkeen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti (linkki kunniamerkkiehdotuslomakkeen täyttöohjeeseen). Aiemmat myönnetyt arvonimet ja kunniamerkit ja niiden myöntämisvuosi on myös merkittävä. Ehdotukset tulostetaan kaksipuoleisina ja lähetetään allekirjoitettuina tuomiokapituliin.

Lisätiedot kunniamerkkien anomisesta ja aikataulusta: notaari Hannu Laukkonen puh. 0400 926730.

Kirkolliset kunniamerkkiehdotukset

Seurakuntien tulee toimittaa Pro ecclesia -mitalin ehdotukset tuomiokapitulille toukokuun alkuun mennessä sekä Pyhän Henrikin ristin ja Mikael Agricolan ristin ehdotukset lokakuun alkuun mennessä. Kunniamerkit myönnetään kirkon kunniamerkkitoimikunnan esityksestä.

  • Arkkipiispa voi myöntää Pyhän Henrikin ristin sekä suomalaisille että ulkomaalaisille henkilöille erityisesti ekumeenisista ansioista tai Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisarkirkkoihin suhteita edistävästä toiminnasta. Pyhän Henrikin risti voidaan myöntää myös merkittävästä ulkomaille suuntautuneesta toiminnasta tai lähetystyöhön liittyvistä ansioista.
  • Arkkipiispa voi myöntää Mikael Agricolan ristin kotimaisena huomionosoituksena merkittävästä kirkon tarkoitusperiä edistävästä toiminnasta. Mikael Agricolan ristin myöntämisessä voidaan ottaa huomioon myös suomalaisen kulttuurin kehittämiseen ja edistämiseen liittyvät ansiot.
  • Kirkkohallitus voi myöntää Pro ecclesia -mitalin kirkon työssä erityisesti ansioituneelle henkilölle, joka on toiminut kirkon paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

Kirkollisten kunniamerkkien hakeminen

Esityksiä kirkollisten kunniamerkkien myöntämisestä voivat tehdä kirkkohallitus, kirkon ulkoasiain neuvosto ja hiippakuntien tuomiokapitulit, jotka lähettävät esityksensä edelleen kirkon kunniamerkkitoimikunnan käsiteltäväksi. Seurakunnat ja kirkolliset järjestöt lähettävät omat kunniamerkkejä koskevat esityksensä puoltojärjestyksessä tuomiokapituleille. Tuomiokapitulit asettavat saamansa ja laatimansa esitykset puoltojärjestykseen ennen lähettämistä kunniamerkkitoimikunnalle. Kunniamerkkitoimikunta voi omasta aloitteestaan esittää kunniamerkin myöntämistä, vaikka sille ei olisi tullut siitä esitystä.

Pyhän Henrikin ristiä ja Mikael Agricolan ristiä koskevat kunniamerkkiesitykset on toimitettava Kirkon kunniamerkkitoimikunnalle Kirkkohallitukseen kunakin vuonna 31.10. mennessä ja Pro ecclesia -mitalia koskevat esitykset  31.5. mennessäSiksi seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen esitykset tulee toimittaa tuomiokapituliin kuukautta ennen ko. määräaikaa.

Kunniamerkkitoimikunta ottaa huomioon vain ao. vuonna tehdyt esitykset. Siksi esitys, joka ei ole johtanut kunniamerkin myöntämiseen, tulee tehdä uudestaan, mikäli sitä pidetään edelleen tärkeänä ja halutaan mukaan ao. vuoden käsittelyyn.

Ehdotuslomakkeen kirkollisesta kunniamerkistä löydät evl.fi/plus-sivustolta.