Hiippakunnan kartta
Etusivu / Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalin 2024 alustavat tulokset

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalin 2024 alustavat tulokset

Muokattu 16.2.2024:

Kaikki tarkistetut listat:

Kirkolliskokouksen pappisedustajien vaalin, hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalin ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin osalta tarkistuslaskennassa on ilmennyt vain sellaisia virheitä, jotka eivät muuta näissä vaaleissa valituksi tulleiden joukkoa. Kaikkien neljän vaalin tarkistettuihin alustaviin tuloksiin on lisätty merkintä ”arvotaan” niille saman ehdokaslistan ehdokkaille, joilla on sama äänimäärä. Näiden ehdokkaiden keskinäinen järjestys ratkeaa arvonnoissa, jotka suoritetaan vaalilautakunnan kokouksessa 19.2.

Äänestysprosentit muuttuivat KK papit ja HPKV maallikot kohdalla:

Kirkolliskokous, papit: 55,92 %

Kirkolliskokous, maallikot: 89,33 %

Hiippakuntavaltuusto, papit: 55,45 %

Hiippakuntavaltuusto, maallikot: 89,68 %

 

Muokattu 15.2.2024:

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tarkistuslaskenta on suoritettu tänään. Tässä yhteydessä havaittiin virhe, joka muuttaa alustavaa tulosta siten, että valituksi tullut henkilö vaihtuu. Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa ehdokas 129 KARI AAKULA (Keskustalainen seurakuntaväki) tulee valituksi ehdokkaan 136 SEPPO PIRHONEN (Keskustalainen seurakuntaväki) sijasta. Syynä on laskentapöytäkirjan tietojen siirrossa vaalien laskentaohjelmaan tapahtunut virhe. Kari Aakulan äänistä 12 ääntä oli kirjattu ehdokkaalle 130 JUKKA HAMMARÉN (Keskustalainen seurakuntaväki). Tämän virheen oikaisu johtaa siihen, että Kari Aakulan painotettu äänimäärä on Keskustalainen seurakuntaväki -ehdokaslistan suurin ja hän saa uudeksi vertausluvukseen 65,817. Näin ollen hän tulee valituksi kirkolliskokoukseen. Seppo Pirhosesta tulee kyseisen ehdokaslistan 1. varaedustaja. Pahoittelemme tapahtunutta virhettä.

Muut tarkistetut alustavat tulokset julkaistaan 16.2.

Valitut merkitty punaisella.

Tulokset ovat alustavia ja vahvistamattomia. Vaalilautakunta vahvistaa tuloksen 19.2.2024.

Äänestysprosentit:

Kirkolliskokous, papit: 55,76 %

Kirkolliskokous, maallikot: 89,33 %

Hiippakuntavaltuusto, papit: 55,45 %

Hiippakuntavaltuusto, maallikot: 88,28 %