Hyvät väestösuhteet kirkossa-työpajan osallistujat iloisessa ryhmäkuvassa.
Etusivu / Antti Vanhala: Hyvät väestösuhteet kirkossa: käytännön työkaluja –työpaja

Antti Vanhala: Hyvät väestösuhteet kirkossa: käytännön työkaluja –työpaja

Eräs-teatterin viihtyisään lämpiöön kerääntyi 12 seurakuntien työntekijää ympäri hiippakuntaa keskustelemaan Hyvien Väestösuhteiden tematiikasta. Aiheeseen johdatteli Oikeusministeriön ylitarkastaja Peter Kariuki, jolla on reilun vuosikymmenen kokemus sisä- ja oikeusministeriöistä. Peter on ollut luomassa Hyvien väestösuhteiden mallia sekä työpajassa esiteltyä VOTA – Hyvien väestösuhteiden suunnittelutyökalua.

Hyvät väestösuhteet terminä on aika uusi, vaikkakin sisällöltään monille tuttu, ainakin osittain. Hyvillä väestösuhteilla tarkoitetaan sitä, että erilaiset väestöryhmät voivat tulla keskenään toimeen ja rakentaa hyvää elämää niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Kuitenkin on huomioitavaa, että hyviä suhteita ei aina saavuteta erilaisista syistä johtuen. Tavoitteena tulisi tällöin olla edes ”toimivat väestösuhteet”, jolloin erilaiset väestöryhmät kykenevät ristiriidoista ja konflikteista huolimatta olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Väestöryhmillä tarkoitetaan laajassa merkityksessä erilaisia sosiaalisia identiteettejä, jotka voivat liittyä kieleen, kulttuuriin, kansallisuuteen, sosioekonomiseen asemaan, uskonnolliseen/ideologiseen/seksuaaliseen suuntaukseen tai johonkin muuhun vastaavaan tekijään.

Miksi kirkon pitäisi olla kiinnostunut väestösuhteista?

Suomen ev. lut. kirkolla on merkittävä rooli useiden suomalaisten arjessa ja keskeinen arvovaikuttaja. Millaisia sanoja me käytämme puhuessamme ihmisistä? Rakentaako toimintamme ja puheemme yhteyttä erilaisten ihmisten välillä vai vahvistammeko toiseuttamista ja eriarvoistamista? Pidemmällä aikavälillä kyse on merkittävistä vaikutuksista yhteiskuntarauhaan ja hyvinvointiin. Hyvien väestösuhteiden mallin mukaisesti uskonnollisilla yhteisöillä on oma keskeinen roolinsa väestösuhteiden rakentajana yksilöiden ja muiden toimijoiden parissa.

Synodaalikirjassa (s. 176) viitataan Kirkkojen maailmanneuvoston asiakirjaan ”Yhdessä kohti elämää” vuodelta 2012. Kirkkoja ja kristittyjä kehotetaan pyrkiä purkamaan kaikki ne ajattelusysteemit ja asenteet, joilla oikeutetaan vääriä valtarakenteita ja oman ryhmän status quota suhteessa muihin ihmisiin. Kirkkojen tehtävänä ei ole siirtää joitakin yksilöitä marginaalista keskiöön, kuten aiemmin tehtiin, vaan tietoisesti purkaa eriarvoisuutta ylläpitäviä muureja.

Työpajassa kehotettiin luomaan rohkeita tiloja keskustelulle. Hyvänä esimerkkinä mainittiin Erätauko-keskustelut, joka dialogisena menetelmänä tukee yhteisen ymmärryksen lisäämistä osallistujien kesken.

Yhteisesti todettiin myös, että mikäli alueella on ongelmia väestösuhteissa, niin sosiaalisella medialla on yleensä taipumus vain pahentaa ja eskaloida tilannetta. Hyvänä ohjenuorana olisikin jo vuosisadan takaa sotien aikana jaetun mainoksen viesti: ”Tukahduta jokainen huhu, juoru ja kuulopuhe – kuulut kotirintamaan”.

VOTA-Hyvien väestösuhteiden työkalupakki koostuu neljästä työkalusta (sosiaalisen ilmaston arviointi, tunnistamiskortti, VOTA-kanvaasi ja kokeilukortti) sekä ohjeistuksesta näiden käyttöön. Opas on ladattavissa maksutta verkosta ja vapaasti käytettävissä. Tähän kannattaa tutustua ja kokeilla oppaan esimerkkiä puolen päivän työpajasta.

Linkkejä: