Etusivu / Aloiteoikeus

Aloiteoikeus

Aloiteoikeus hiippakuntavaltuustoon on

  • hiippakuntavaltuuston jäsenellä,
  • tuomiokapitulilla,
  • kirkkoneuvostolla,
  • seurakuntaneuvostolla,
  • yhteisellä kirkkoneuvostolla ja
  • vähintään kymmenellä hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan seurakuntavaaleissa äänioikeutetulla jäsenellä (jäsenaloite)

Aloiteoikeuden sisältöä ei säännöksessä rajata. Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteuttamista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Aloiteoikeus kattaa esimerkiksi hiippakunnan tai seurakuntien hallinnon, talouden tai toiminnan kehittämisen. Aloite voisi koskea myös voimassa olevan kirkollisen lainsäädännön muuttamista, jolloin hiippakuntavaltuuston tehtävänä on arvioida aloitteen lähettämistä hiippakuntavaltuustoesityksenä kirkolliskokoukselle.

 

Miten aloite tehdään?

Jäsenaloite on tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava jokaisen aloitteen tekijän omakätinen allekirjoitus. Suullinen vireillepano ei allekirjoitusvelvollisuuden johdosta olisi mahdollista. Tästä syystä myöskään internetissä tehtävä kansalaisadressityyppinen aloite ei ole mahdollinen. Allekirjoitusten yhteyteen on selvästi merkittävä aloitteentekijän nimi, syntymäaika sekä se seurakunta, jossa hänellä on äänioikeus.

Aloiteasiakirjasta tulee käydä ilmi myös lähettäjä sekä hänen yhteystietonsa aloitteen käsittelemiseksi. Lähettäjällä tarkoitettaan sitä henkilöä, joka toimittaa asiakirjan hiippakuntavaltuustoa varten tuomiokapitulille. Yhteystietoina aloitteeseen tulisi merkitä postiosoite tai muu osoite, johon aloitetta koskevat tiedonannot tai muut tarvittavat yhteydenotot aloitteen käsittelemiseksi tulisi tehdä.

Jotta hiippakuntavaltuusto olisi velvollinen käsittelemään sille tehdyn jäsenaloitteen, on aloitteessa oltava säädetty määrä asetetut ehdot täyttäviä allekirjoittajia. Tarvittaessa tuomiokapitulilla, jonka tehtävänä on valmistella hiippakuntavaltuustossa käsiteltävät asiat, on mahdollisuus tarkistaa aloitteen allekirjoittaneiden jäsenyys hiippakuntaan kuuluvissa seurakunnissa kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä.