Usein kysyttyä

Miten ote nimikirjasta tilataan?
Nimikirjaotteen voit tilata

Samalta sivulta löydät myös lisätietoja asiasta.
Mikä on Kasvun Verso-palkinto?
Tampereen hiippakunta jakaa vuodesta 2020 alkaen vuosittain Kasvun Verso-palkinnon toiminnalle, jossa on onnistuttu kehittämään seurakuntalaisten aktiivista toimijuutta. Hiippakunnan antamalla huomionosoituksella seurakuntia halutaan rohkaista tunnistamaan uusia kasvun versojaan. Lue lisää
Mistä löydän tietoa pastoraalitutkinnosta?
Pastoraalitutkinto (40 op) on työuran alkuvaiheeseen papeille suunniteltu tutkinto, jonka tavoitteena on syventää niitä tietoja ja kehittää niitä taitoja, joita pappi tarvitsee kirkon työssä. Lisätietoa löytää tästä linkistä.
Mistä löytää tietoa piispasta, piispan tehtävistä, piispan pitämät saarnat jne?
Piispa Matti Revolla on omat verkkosivut, jotka löytää tästä linkistä.
Mitä työnohjaus on, kenelle se on tarkoitettu ja miten siihen hakeudutaan?
Tietoa työnohjauksesta ja siihen hakeutumisesta löytyy tästä linkistä.
Mistä löydän kirkossa avoimena olevat työpaikat?
Seurakunnissa eri hiippakunnissa avoinna olevat työpaikat löydät KirkkoHR-palvelusta. Kaikki kirkossa avoinna olevat työpaikat löydät tämän linkin kautta.
Millaista koulutusta kirkko tarjoaa seurakunnan työntekijälle?
Kirkossa erilaista koulutusta on tarjolla Kirkkohallituksen, Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntien kautta. Myös esimerkiksi Seurakuntaopistolla on tarjontaa. Kirkkohallituksen ja Kirkon koulutuskeskuksen koulutuksista löytää lisätietoa tämän linkin kautta. Tampereen hiippakunnan tarjolla olevat erilaiset tapahtumat, tapaamiset, työpajat, koulutukset ja valmennukset löytyvät osin evl.fi/plus-sivuston kautta, jotkut vain hiippakunnan sivuilta.
Miten epäasialliseen käytökseen tai kohteluun puututaan?
Toimintaohjeita muun muassa epäasiallisen käytöksen ja kohtelun sekä seksuaalisen häirinnän käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn löydät alla olevaa linkkiä klikkaamalla.

Hiippakunta on nimennyt yhteyshenkilöitä, joiden puoleen mikä tahansa toimijataho voi kääntyä häirintätilanteissa:

  • Päivi Stelin-Valkama, perheneuvoja, Tampere

    • paivi.stelin-valkama@evl.fi  • Sari Paanu, perheneuvoja, Hämeenlinna

    • sari.paanu@evl.fi, 040 804 9343  • Airi Raitaranta, asiantuntija, Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

    • airi.raitaranta@evl.fi, +358 400 910 773
Yhteyshenkilöihin voivat olla yhteydessä häirinnän tai ahdistelun kohteeksi joutunut, siitä syytetty, tilanteen tietoonsa saanut sekä esimies. Yhteyttä voi ottaa kehen hyvänsä nimetyistä henkilöistä alueesta riippumatta. Yhteyshenkilöiltä saa ohjeita ja tukea jatkotoimiin. Heiltä voi kysyä luottamuksellisesti neuvoa silloinkin, kun ei ole varma tilanteen vakavuudesta tai kaipaa neuvontaa.

 

 
Kuka voi anoa koulutusavustusta ja miten sitä haetaan?
Seurakunnat ja seurakuntayhtymät hakevat koulutusavustusta koulutusavustushakemuksella. Lue lisää koulutusavustuksista tämän linkin kautta.
Miten vihkimystä pappis- tai diakonian virkaan haetaan?
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykseen osallistuminen edellyttää vokaatiota eli kutsua papin tai diakonian virkaan ja piispalle osoitettua kirjallista anomusta. Lue lisää vihkimykseen hakeutumisesta täältä.