Usein kysyttyä

Mistä löydän Tampereen hiippakunnan kehityskeskustelulomakkeen?
Tampereen hiippakunta on luonut omaan käyttöönsä kehityskeskustelusovelluksen, joka on nyt tarjolla käytettäväksi kaikissa hiippakunnan seurakunnissa. Sovellus on verkkopohjainen, yksinkertainen sekä ilmainen. Lue lisää täältä (alavalikosta Johtaminen)....

Kehityskeskustelulomakkeen löytää myös täältä.

 

 
Mistä löydän tietoa pastoraalitutkinnosta?
Pastoraalitutkinto (40 op) on työuran alkuvaiheeseen papeille suunniteltu tutkinto, jonka tavoitteena on syventää niitä tietoja ja kehittää niitä taitoja, joita pappi tarvitsee kirkon työssä. Lisätietoa löytää täältä.
Mistä löytää tietoa piispasta, piispan tehtävistä, piispan pitämät saarnat jne?
Piispa Matti Revolla on omat verkkosivut, jotka löytää täältä.
Mitä työnohjaus on, kenelle se on tarkoitettu ja miten siihen hakeudutaan?
Tietoa työnohjauksesta ja siihen hakeutumisesta löytyy täältä.
Mistä löydän kirkossa avoimena olevat työpaikat?
Seurakunnissa eri hiippakunnissa avoinna olevat työpaikat löydät KirkkoHR-palvelusta. Kaikki kirkossa avoinna olevat työpaikat löydät täältä.
Millaista koulutusta kirkko tarjoaa seurakunnan työntekijälle?
Kirkossa erilaista koulutusta on tarjolla Kirkkohallituksen, Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntien kautta. Myös esimerkiksi Seurakuntaopistolla on tarjontaa. Kirkkohallituksen ja Kirkon koulutuskeskuksen koulutuksista löytää lisätietoa täältä. Tampereen hiippakunnan tarjolla olevat erilaiset tapahtumat, tapaamiset, työpajat, koulutukset ja valmennukset löytyvät osin evl.fi/plus-sivuston kautta, jotkut vain hiippakunnan sivuilta.
Miten epäasialliseen käytökseen tai kohteluun puututaan?
Toimintaohjeita muun muassa epäasiallisen käytöksen ja kohtelun sekä seksuaalisen häirinnän käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn löydät täältä.

 
Mikä on nimikirja?
Tuomiokapituli pitää nimikirjaa hiippakunnan papeista ja lehtoreista sekä tuomiokapitulissa olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä. Lue lisää...
Kuka voi anoa koulutusavustusta ja miten sitä haetaan?
Seurakunnat ja seurakuntayhtymät hakevat koulutusavustusta koulutusavustushakemuksella. Lue lisää...
Miten vihkimystä pappis- tai diakonian virkaan haetaan?
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykseen osallistuminen edellyttää vokaatiota eli kutsua papin tai diakonian virkaan ja piispalle osoitettua kirjallista anomusta. Lue lisää…