Ohjaustilanne
Etusivu / Konsultoinnin ABC

Konsultoinnin ABC

Konsultointi ja työyhteisön kehittäminen on:

Työyhteisön kehittäjän ohjauksessa tapahtuvaa työskentelyä.

Johtajan tukemista hänen työssään.

Koko työyhteisön yhteistä työskentelyä sen eteen, miten asiat voitaisiin tehdä paremmin.

Mihin tarpeeseen?

Strategiatyöskentelyn suunnitteluun ja prosessin ohjaukseen.

Toiminnan ja talouden suunnittelun kehittämiseen.

Työyhteisön perustehtävän, rakenteiden ja työroolien selkeyttämiseen.

Johtajuuden ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen.

Tiimityön ja yhdessä tekemisen oppimiseen.

Seurakuntien liittymis- ja työyhteisöhankkeisiin.

Miten ja kuinka kauan?

Konsultoinnin rakenne muokkautuu aina tarpeen mukaan. Se voi olla:

Yhden tai useamman kerran tukea antavaa keskustelua esimiehen kanssa.

Esimiehen pitkäaikaista työnohjausta, mentorointia tai sparrausta.

Yhden päivän työskentelyä työyhteisön kanssa.

Useamman kerran kestävä pitkäaikainen prosessi koko työyhteisön tai sen osan kanssa.

Kuka voi antaa?

Mitä maksaa?

Työyhteisön kehittämisen kustannuksista tehdään erillinen sopimus asiakkaan ja kehittäjän välillä.

Miten edetä?

Konsultoinnin tarpeen ja mahdollisuuksien kartoittamisessa auttavat myös kapitulin asiantuntijat