Ohjaustilanne
Etusivu / Työyhteisökonsultoinnin ABC

Työyhteisökonsultoinnin ABC

Konsultoinnin ABC

Mitä konsultointi ja työyhteisön kehittäminen on?

 • työyhteisön kehittäjän ohjauksessa tapahtuvaa työskentelyä
 • johtajan tukemista hänen työssään
 • koko työyhteisön yhteistä työskentelyä sen eteen, miten asiat voitaisiin tehdä paremmin

Mihin tarpeeseen?

 • strategiatyöskentelyn suunnitteluun ja prosessin ohjaukseen
 • toiminnan ja talouden suunnittelun kehittämiseen
 • työyhteisön perustehtävän, rakenteiden ja työroolien selkeyttämiseen
 • johtajuuden ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen
 • tiimityön ja yhdessä tekemisen oppimiseen
 • seurakuntien liittymis- ja työyhteisöhankkeisiin

Miten ja kuinka kauan?

 • konsultoinnin rakenne muokkautuu aina tarpeen mukaan
 • se voi olla yhden tai useamman kerran tukea antavaa keskustelua esimiehen kanssa
 • se voi olla esimiehen pitkäaikaista työnohjausta, mentorointia tai sparrausta
 • se voi olla yhden päivän työskentelyä työyhteisön kanssa
 • se voi olla useamman kerran kestävä pitkäaikainen prosessi koko työyhteisön tai sen osan kanssa

Kuka voi antaa?

Mitä maksaa?

Miten edetä?

 

Tuomiokapitulin päätöksen 29.9.2009 § 430 mukaiset määräykset ja suositukset konsulttipalkkioista löydät täältä: 2012 Työyhteisökonsulttien palkkiot